Zakłócenie (i spowolnienie) przewodzenia dokomorowego

Autor artykułu: Alina Yachnaya, chirurg onkolog, wyższe wykształcenie medyczne z dyplomem z medycyny ogólnej.

Z tego artykułu dowiesz się o naruszeniu przewodzenia dokomorowego serca: co to jest, jakie objawy manifestują taki stan, jakie metody leczenia są stosowane.

Naruszenie impulsów w obszarze komór może istnieć przez długi czas i być przypadkowym odkryciem na elektrokardiogramie lub pojawiać się nagle w wyniku choroby serca. Gdy nastąpi to naruszenie, blokada przepływu impulsów przez niektóre części jego wiązki - pojawia się układ komorowy serca.

Pakiet jest podzielony na lewą i prawą nogę. Lewa gałąź rozwidla się do przednich i tylnych gałęzi. Blokady to:

 • pojedyncza linia (pojedyncza wiązka), jeśli jedna gałąź jest zablokowana;
 • bifascicular - zakończenie dwóch gałęzi;
 • Trójfazowy - impuls nie przechodzi przez trzy gałęzie Jego systemu.

Przewodzenie patologii jest całkowite lub niekompletne (gdy gospodarstwo jest powolne, ale nie wykluczone całkowicie).

U dzieci zidentyfikowane problemy z przewodzeniem wewnątrzkomorowym mogą wskazywać na wrodzone wady rozwojowe lub dziedziczną patologię. Częściowa blokada prawej nogi, występująca u dziecka, jest często wariantem normy. Nie ma innych specyficznych różnic między tą patologią u dzieci.

Niektóre rodzaje blokady (na przykład częściowa blokada prawej nogi Jego) są nieszkodliwe i nie wymagają leczenia. W innych przypadkach, na przykład z blokadą trzpieniową na tle choroby serca - blokada może spowodować bardzo poważne stany, nawet śmierć.

Czasami okazuje się, że całkowicie wyeliminowano patologię, czasami jest to niemożliwe.

W leczeniu patologii zaangażowany był kardiolog. Diagnoza jest dokonywana na podstawie badań elektrokardiograficznych i elektrofizjologicznych. W sytuacjach, w których zaburzenia przewodzenia występują z powodu zawału mięśnia sercowego lub innych stanów nagłych, może być konieczne przeprowadzenie intensywnej terapii na oddziale intensywnej terapii.

Przyczyny upośledzonego przewodzenia wewnątrzkomorowego

System przewodzący rozpoczyna się od węzła zatokowo-przedsionkowego, który jest źródłem rytmu zatokowego. Z tego impulsy przez wyspecjalizowane komórki wpadają do węzła przedsionkowo-komorowego, zlokalizowanego w obszarze połączenia przedsionków z komorami. Następnie przejście impulsów odbywa się w systemie Jego.

Oznaki częściowej blokady impulsów w obszarze prawej nogi czasami występują na tle całkowitego zdrowia i są uważane za cechy wrodzone.

Ale często nagły problem przewodzenia impulsów jest konsekwencją choroby serca. Możliwe przyczyny patologii przewodzenia śródkomorowego:

 • zawał mięśnia sercowego,
 • napady niedokrwienia
 • miażdżyca tętnic,
 • niewydolność serca
 • dystrofia mięśnia sercowego,
 • zapalenie mięśnia sercowego
 • wady serca,
 • kardiomiopatia
 • nadciśnienie tętnicze
 • przerost serca.

Zaburzenia równowagi elektrolitowej, zatrucie lekami, nadczynność tarczycy, przewlekłe obturacyjne patologie płuc, zatorowość płucna czasami prowadzą do zaburzeń przewodzenia.

Charakterystyczne objawy

Patologia przewodzenia impulsów wzdłuż Jego systemu, z wyjątkiem blokady trzech wiązek, nie przejawia specyficznych objawów. Nie oznacza to jednak, że pacjenci z zaburzeniami przewodzenia wewnątrzkomorowego czują się dobrze i nie mają problemów zdrowotnych.

Choroby prowadzące do upośledzenia przewodnictwa mogą manifestować wiele objawów. Jednym z głównych powodów prowadzących do nagłego zaprzestania impulsów w jednej lub kilku gałęziach wiązki jest zawał mięśnia sercowego. Taka blokada może wskazywać na niedokrwienie mięśnia sercowego - niedostateczny dopływ krwi do mięśnia sercowego. Z powodu ciężkiej deformacji kompleksów komorowych rozpoznanie zawału w elektrokardiogramie jest bardzo trudne.

Przy pełnej blokadzie trzech wiązek obserwuje się rzadki rytm komorowy: od 20 do 40 uderzeń na minutę, co nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu dopływu krwi. Stopień blokady jest ustawiany z uwzględnieniem powagi opóźnienia w przewodzeniu impulsów:

 1. Pierwszy stopień oznacza spowolnienie przepływu impulsów.
 2. W drugim stopniu część impulsów jest zablokowana, ale reszta przechodzi przez patologicznie zmienioną część układu przewodzącego.
 3. Trzeci stopień oznacza niemożliwość impulsów docierających do komór.

Dzięki trójwiązkowej blokadzie systemu Jego naturalne przejście impulsów w kierunku komór jest niemożliwe. Prowadzi to do następujących symptomów:

 • zmniejszyć tętno;
 • nietolerancja wysiłku fizycznego, nawet niewielka, w której występuje duszność, osłabienie, ból serca;
 • omdlenia, sporadyczne zamieszanie.

Na tle ciężkiej choroby serca nagły rozwój blokady trójdzielnej może spowodować poważne powikłania związane ze spowolnieniem tempa lub długą przerwą, gdy skurcze komorowe są czasowo nieobecne (przejściowa asystolia). Te komplikacje obejmują:

 • Ataki Morgagni-Adams-Stokesa, w których pacjent zanika z powodu zmniejszenia pojemności minutowej serca, aw rezultacie niedokrwienia mózgu, pacjent traci przytomność. Po 1-2 minutach człowiek powraca do zdrowia, po ataku często pojawia się zaczerwienienie skóry. Powtarzające się ataki mogą spowodować uszkodzenie pamięci i inteligencji.
 • Wstrząs kardiogenny.
 • Nagła śmierć sercowa z powodu asystolii (ustanie aktywności serca).
 • Nasilenie choroby niedokrwiennej serca, nasilenie zastoinowej niewydolności serca, patologia nerek.

Leczenie blokady dokomorowej

Częściowa blokada prawej nogi, przypadkowo wykryta przez elektrokardiografię, zwykle nie jest patologią i nie wymaga leczenia. Ale jeśli nagle nastąpiło naruszenie przewodzenia wewnątrzkomorowego serca, konieczne jest ustalenie przyczyny stanu i przepisanie odpowiedniej terapii. Leczenie przeprowadza się działając na przyczyny zaburzeń przewodzenia: jeśli zaburzenia przewodzenia są spowodowane zapaleniem mięśnia sercowego, wadą aorty, zatorowością płucną, leczenie tych patologii jest zorganizowane.

Często przemijająca blokada rozwija się z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego. W tym przypadku należy prowadzić działania terapeutyczne mające na celu poprawę ukrwienia mięśnia sercowego, leczenie miażdżycy. Leczenie leżącej u podstaw patologii może prowadzić do eliminacji problemu impulsów.

W przypadku zawału mięśnia sercowego prowadzi się intensywną terapię w celu ograniczenia obszaru martwicy, zmniejszenia strefy niedokrwienia i zwalczania powikłań patologii, w tym zagrażających życiu. Niebezpieczeństwo to pełna blokada trzech wiązek, w wyniku której może wystąpić asystolia (zaprzestanie skurczów serca i aktywność elektryczna). Leczenie przeprowadza się za pomocą stymulacji zewnętrznej i wewnątrzsercowej.

Tymczasowy rozrusznik jest instalowany podczas ostrego rozwoju blokady w dwóch nogach systemu Jego jednocześnie. W przypadku instalacji rozrusznika serca z naruszeniem przewodzenia wewnątrzkomorowego istnieją pewne wskazania:

 1. Blokada dwóch nóg wiązki Jego, objawiająca się rzadkim rytmem serca, zastoinową niewydolnością serca, atakami dławicy piersiowej.
 2. Kombinacja patologii przewodzenia w lewej lub prawej nodze pęczka Jego i bloku przedsionkowo-komorowego.
 3. Zakończenie przejścia impulsów wzdłuż prawej nogi i tylnej gałęzi Jego systemu.
 4. Trwałe naruszenie przewodnictwa obu nóg, kontynuowane przez 3 tygodnie po zawale serca.
 5. Ataki Morgagni-Adams-Stokes.

Rokowanie w patologii przewodzenia dokomorowego

Trwała blokada pojedynczej wiązki prawej nogi i poszczególnych gałęzi lewej nogi u osób bez patologii serca nie wpływa na zdrowie i długowieczność.

Rokowanie dla nowo pojawiających się zaburzeń przewodzenia wynikających z organicznego uszkodzenia serca zależy od ciężkości choroby podstawowej.

Istnieją różne opinie na temat stopnia wpływu blokady lewej nogi na wskaźniki śmiertelności. Niektórzy badacze nie biorą pod uwagę pojedynczych i podwójnych blokad czynników ryzyka blokowania, które zmniejszają przeżycie pacjentów. Według innych danych, stała lub powtarzalna forma patologii może zwiększyć prawdopodobieństwo śmierci z powodu powikłań sercowych o 5 razy.

Rozwój blokady lewej nogi w ostrym okresie zawału mięśnia sercowego znacznie pogarsza rokowanie: wskaźnik śmiertelności wzrasta i wynosi 40-50%.

Najbardziej niekorzystne rokowanie ma blokadę trójdzielną z powodu wysokiego ryzyka rozwoju asystolii.

Zaburzenia przewodzenia miejscowego dokomorowego

Przewodzenie przedsionkowo-komorowe i przedsionkowo-komorowe

Jakie jest przewodnictwo serca

Skurcze serca u dzieci i dorosłych są zapewnione dzięki pracy mięśnia sercowego - mięśnia sercowego. Impulsy w sercu powstają w węźle zatokowo-przedsionkowym (zatokowym), a następnie przesyłane są do wiązek Torela, Venkebacha, Bachmanna, a także do węzła przedsionkowo-komorowego. W ostatnim wskazanym punkcie impuls jest nieco opóźniony, tak że przedsionki są normalnie zmniejszone, a krew dostaje się do jamy lewej komory i prawej komory. Wtedy ścieżka impulsu leży w pniu wiązki Jego, a stamtąd - w nogach wiązki Jego. do komór mięśnia sercowego i wiązek Purkinjego. W rezultacie krew jest uwalniana do aorty i tętnicy płucnej.

Na podstawie opisu można zauważyć, że przewodnictwo mięśnia sercowego i jego normalne wdrożenie jest warunkiem funkcjonowania serca i utrzymania żywotnej aktywności. Obecnie badano wiele rodzajów zaburzeń przewodzenia komorowego i przedsionkowego - warunki, w których cierpi przewodzenie impulsu przez jedną lub kilka wiązek systemowych. W rezultacie zmienia się normalne tętno (60-80 uderzeń na minutę), podczas gdy słabe przewodnictwo lub opóźnienie przewodzenia może wystąpić w dowolnym miejscu systemu:

 1. Naruszenie przewodzenia zatokowo-przedsionkowego. Impuls nie dociera do przedsionków, ich pobudzenie zwalnia.
 2. Spowolnienie przewodzenia wewnątrzczaszkowego. Objawy zaburzeń przewodzenia przedsionkowego niosą ze sobą ryzyko rozwoju migotania przedsionków w przyszłości, ponieważ zakłócają one aktywność ważnego składnika układu przewodzącego. Dowiedz się, jakie jest niebezpieczne migotanie przedsionków serca
 3. Zaburzenie przewodzenia przedsionkowo-komorowego. Obejmują one blokady 1,2,3 stopnia, w których przewodzenie impulsu z przedsionka do komór zmienia się patologicznie. Ciężka blokada jako choroba jest najbardziej niebezpieczna dla ryzyka nagłego zatrzymania krążenia. Ten typ zaburzeń przewodzenia występuje najczęściej.
 4. Naruszenie wewnętrznego przewodzenia komorowego. Ta patologia implikuje blokadę nóg wiązki Jego, z której cierpi skurcz lewej lub prawej komory.
 5. Zaburzenia przewodzenia niespecyficznego - niepowodzenie patologiczne w najodleglejszych częściach mięśnia sercowego - wiązki Purkinjego.

Rodzaje i zakres naruszenia

Przewodzenie przedsionkowo-komorowe jest najbardziej podatne na różne zmiany patologiczne. Przede wszystkim są one podzielone na dwie duże grupy:

NASI CZYTELNICY POLECAMY!

Według naszych czytelników najskuteczniejszym sposobem pozbycia się chorób układu krążenia jest Normalife. Narzędzie wpływa na przyczynę choroby, zmniejszając ryzyko udaru i zawału serca do zera! Lekarze opinii.

 1. Skrócenie przewodnictwa przedsionkowo-komorowego lub brak opóźnienia AV. Jest to zaburzenie miejscowe, w którym przedsionki i komory jednocześnie kurczą się, więc przedsionki nie mogą się kurczyć zgodnie z oczekiwaniami i nieodpowiednio rzucać krew do komór. Najczęściej problem ten pojawia się w przypadku ogniskowych naruszeń - dodatkowych pakietów szybkiego trzymania. Często patologię obserwuje się u dziecka z CHD.
 2. Trudność przewodzenia przedsionkowo-komorowego lub blokada AV. Trudność przewodzenia AV jest całkowita lub częściowa, funkcjonalna lub na tle organicznej choroby serca.

Bloki serca są podzielone na stopnie:

 1. Blokada stopnia AV 1 - funkcjonalne opóźnienie przewodzenia, często występujące u sportowców z ciężką wagotonią, po operacjach otrzewnej, po uderzeniu w splot słoneczny, podczas ciąży itp.
 2. Blokada AV 2 stopnie. Ze względu na postęp zaburzeń przewodzenia, a także może wystąpić przy przedłużonym podawaniu glikozydów nasercowych, z mikro-zawałem. Jest on podzielony na 1 typ Mobitza (naruszenie skurczu komorowego po spowolnieniu impulsu AV) i typ 2 Mobitza (ostre naruszenie przewodzenia impulsu).
 3. Blokada AV o 3 stopnie. Jest to zatrzymanie przewodzenia AV. Towarzyszy częste omdlenia, ponieważ prowadzi do niedoboru tlenu, prawie zawsze towarzyszą mu różne patologie serca, w tym organiczne uszkodzenia serca.

Wśród rodzajów naruszeń przewodzenia dokomorowego są kompletne, niepełne blokady prawej lub lewej nogi wiązki Jego. Jeśli chodzi o stabilność, wszystkie naruszenia mogą być następujące:

 • przejściowy;
 • przerywany;
 • trwałe (przewlekłe).

Blokada serca jest proksymalna (umiejscowiona w przedsionkach lub węźle przedsionkowo-komorowym - w przegrodzie międzyprzedsionkowej) i dystalna (zlokalizowana na poziomie wiązki Jego lub jego gałęzi).

Przyczyny choroby

Blokady i inne zaburzenia przewodzenia dokomorowego i przedsionkowo-komorowego mogą występować z różnych powodów, a także zależą od wieku pacjenta. W związku z tym na tle pojawiają się ostre formy naruszeń u osób powyżej 40 roku życia:

 • choroba wieńcowa serca;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • miażdżyca;
 • różne rodzaje kardiomiopatii;
 • zwłóknienie i zwapnienie zastawki mitralnej;
 • lymphangioendothelioma węzła AV;
 • wiązka mięśniakowa Jego;
 • inne guzy lub przerzuty w sercu;
 • amyloidoza;
 • atak dusznicy bolesnej;
 • ciężka hipotermia.

U młodych ludzi i dzieci różne patologie przewodzenia serca są bardziej prawdopodobne z powodu ostrego zapalenia mięśnia sercowego, głównie o charakterze reumatycznym. Ponadto przyczynami chorób mogą być:

 • blokady funkcjonalne - z silną czkawką, prowadzeniem manewru Valsalvy, wykonaniem masażu zatoki szyjnej;
 • wady serca - zwężenie aorty. w tym przerostowe i zwapniające;
 • przyjmowanie lub przedawkowanie glikozydów nasercowych, beta-blokerów, soli potasowych, leków przeciwarytmicznych;
 • zwiększony ton nerwu błędnego;
 • odkładanie się żelaza lub szczawianu wapnia w mięśniu sercowym;
 • uraz klatki piersiowej;
 • kiła;
 • nadczynność tarczycy;
 • plamica małopłytkowa;
 • cewnikowanie serca;
 • operacja serca.

Dzieci mogą być zdiagnozowane przez EKG i całkowitą wrodzoną blokadę AV, która pojawia się od urodzenia i nie jest spowodowana reumatyzmem, błonicą i innymi rodzajami poważnych chorób zakaźnych. Najczęściej kompletna blokada pierwotna jest zaburzeniem miejscowym, któremu towarzyszą różnego rodzaju wady serca wymagające korekcji chirurgicznej. Często patologię tę obserwuje się u noworodków urodzonych przez matki z matkami z chorobami serca lub ciężkimi chorobami autoimmunologicznymi.

Oznaki i możliwe powikłania

Początkowe stopnie blokady przedsionkowo-komorowej mogą w ogóle nie dawać żadnych objawów i dyskomfortu. Jedynie 2-3 stopniowe blokowanie przedsionków daje charakterystyczne objawy, jak również poważne naruszenia przewodzenia wewnątrzkomorowego. Po raz pierwszy blokada stopnia 3 może objawiać się zawałem mięśnia sercowego, a częściej dzieje się to w zawale tylnym, kiedy niedokrwienie obejmuje węzeł między przedsionkami a komorami.

Obraz kliniczny często objawia się uczuciem zatrzymania akcji serca lub spadkiem tętna, nudnościami i zawrotami głowy, omdleniem lub lekkim przyciemnieniem świadomości. Dowiedz się, które leki prowadzą do zatrzymania akcji serca.

Możliwe są ataki Adams-Stokes-Morgagni lub nagła utrata przytomności, napady padaczkowe. Ogólnie rzecz biorąc, nasilenie ataków zależy bezpośrednio od czasu zatrzymania komór i stopnia spadku pulsu (może spaść do 10–20 uderzeń na minutę lub mniej). Podczas ataku ciśnienie krwi prawie zawsze spada. Mogą powtarzać się do kilku razy dziennie, a po 5 minutach lub dłużej są całkowicie zdolne do zatrzymania akcji serca.

Niebezpieczeństwo choroby leży w jej konsekwencjach. Oprócz takich nieprzyjemnych komplikacji, takich jak ataki Adams-Stokes-Morgagni, które są spowodowane przez ostry niedobór tlenu w tkankach mózgu, możliwe jest zmniejszenie pamięci i inteligencji w przyszłości, pogorszenie przebiegu IHD i rozwój migotania przedsionków. W przejściu z niekompletnej blokady do pełnego migotania komór może wystąpić. wstrząs kardiogenny - stany zagrażające zatrzymaniu krążenia i nagłej śmierci sercowej.

Diagnoza zaburzeń przewodzenia

Główną metodą wykrywania różnych zaburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego i EKG jest EKG. Zwykle, z patologiczną zmianą przewodnictwa w węźle AV, obserwuje się wydłużenie odstępu P-R, pojawienie się dodatkowych patologicznych zębów, a także innych zaburzeń. W ciężkiej blokadzie AV obserwuje się blokowanie wielu impulsów, w przypadku niepełnej blokady obserwowane są tylko pojedyncze naruszenia.

Aby znaleźć przyczynę choroby, należy skontaktować się z kardiologiem w celu przeprowadzenia pełnej diagnozy. Aby to zrobić, osobie można przypisać następujące metody egzaminacyjne:

 • badanie fizykalne, osłuchiwanie serca;
 • pełna morfologia krwi, mocz;
 • biochemia krwi elektrolitów, cholesterolu, cukru;
 • analiza hormonów tarczycy;
 • Holter monitorowania EKG;
 • USG serca z dopplerem;
 • Serca EFI;
 • radiografia płuc itp.

Aby ocenić nasilenie i poszukać szczegółowych cech zaburzeń przewodzenia dokomorowego i przedsionkowo-komorowego, metoda Holtera jest najbardziej informacyjna. Pomaga ocenić maksymalny stopień blokady, naprawia epizody bradykardii, pomaga powiązać patologię z przyjmowaniem leków, porą dnia i innymi danymi.

Metody leczenia

Terapia będzie zależała wyłącznie od przyczyny wywołanej patologii przewodzenia serca. Tak więc w ostrym zawale mięśnia sercowego zaleca się leczenie patogenetyczne w celu wyeliminowania ostrego niedokrwienia mięśnia sercowego i nie ma szczególnego wpływu na zaburzenia przewodzenia. Gdy zapalenie mięśnia sercowego przyjmuje antybiotyki i glikokortykosteroidy, które nie pozwalają na postępujące zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego i dokomorowego. Jeśli pojawią się problemy z powodu przyjmowania jakichkolwiek leków, należy je natychmiast anulować.

Skrócenie przewodzenia przy braku organicznej choroby serca z reguły nie wymaga leczenia. Jeśli chorobie towarzyszą różne zaburzenia rytmu, w tym napadowe, stosuje się rozrusznik serca lub ablację przy pomocy cewnika o częstotliwości radiowej. W tym przypadku leki antyarytmiczne są często bezużyteczne, ale jako paliatywne są nadal pokazywane. Inne możliwe środki na zaburzenia przewodzenia śródkomorowego mogą obejmować:

 • blokery kanału wapniowego;
 • leki przeciwniedokrwienne;
 • witaminy;
 • preparaty potasu, magnezu;
 • środki trombolityczne;
 • antykoagulanty;
 • beta-blokery;
 • beta adrenomimetyki.

W przypadku nagłego rozwoju kompletnego bloku przedsionkowo-komorowego stosuje się tymczasową technikę elektrostymulacji - jest ona niezbędna, aby impuls pilnie przywrócił normalne przewodnictwo serca. W przyszłości prawie wszyscy pacjenci muszą zainstalować EX.

Cechy leczenia dzieci i kobiet w ciąży

Według badań około 5% dzieci zdrowych ma pewne zaburzenia przewodzenia mięśnia sercowego. Jeśli mówimy o blokadzie AV 1 stopnia, to może ona przejść do kolejnych stopni choroby. Przyczyny to infekcje, inne patologie serca, które mogą powstać w przyszłości. Poważniejsze zaburzenia przewodzenia mogą rozwinąć się po reumatyzmie, operacji serca, wad wrodzonych itd.

Objawy choroby u dzieci to zmniejszona pamięć, uwaga, słaba wydajność, osłabienie, duszność i ból serca.

Leczenie u dzieci z niewydolnością przewodzenia sercowego, podobnie jak u dorosłych, zależy od przyczyny choroby. Blokady pierwszego stopnia wymagają dynamicznej obserwacji bez leczenia. Jeśli drugi stopień może być zalecany jako leki wspomagające, rzadko zalecany rozrusznik insuliny. W przypadku zablokowania III stopnia dziecko powinno przejść operację wszczepienia EKS - sztucznego rozrusznika serca. Czasami dzieci mają spontaniczne całkowite wyleczenie, gdy dorastają.

Kobiety w ciąży najczęściej cierpią na zaburzenia przewodzenia czynnościowego, które nie wymagają leczenia i ustępują samoistnie. Ale w przypadku poważnych zaburzeń przewodzenia kobieta musi przyjmować leki, które wybiera kardiolog wraz z ginekologiem położnikiem, biorąc pod uwagę minimalne szkody dla dziecka. Zalecane są najczęściej witaminy, preparaty ziołowe, preparaty potasu. Wszczepienie EKS powinno być terminowe i, jeśli to konieczne, wykonane przed dostawą. Narodziny u kobiet z organicznymi patologiami serca i blokadami przedsionkowo-komorowymi powinny być planowane tylko przez cięcie cesarskie, aby nie wywołać poważnych zaburzeń rytmu serca.

Czego nie robić

Surowo zabrania się palenia papierosów, nadużywania alkoholu, przyjmowania leków lub środków ludowych bez recepty. Ponadto w przypadku niektórych przyczyn choroby leki antyarytmiczne niektórych grup są surowo zabronione, co lekarz powinien wziąć pod uwagę przy wyborze programu leczenia.

Środki zapobiegawcze

Brak specjalnych środków zapobiegawczych. Jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zaburzeń przewodzenia w sercu jest prowadzenie zdrowego stylu życia, zapobieganie zaniedbanym chorobom serca i przedawkowaniu leków, które powinny być regularnie badane przez lekarza ogólnego i kardiologa, jeśli istnieją odpowiednie wskazania.

Czy jesteś jednym z milionów, które mają złe serce?

A wszystkie twoje próby wyleczenia nadciśnienia były nieudane?

A czy myślałeś już o radykalnych środkach? Jest to zrozumiałe, ponieważ silne serce jest wskaźnikiem zdrowia i powodem do dumy. Ponadto jest to przynajmniej ludzka długowieczność. A fakt, że osoba chroniona przed chorobami układu krążenia wygląda młodziej, jest aksjomatem, który nie wymaga dowodu.

Dlatego zalecamy przeczytanie wywiadu z Iriną Chazovą, który mówi, jak leczyć nadciśnienie szybko, skutecznie, bez drogich procedur i tylko za 1 rubel. Przeczytaj artykuł >>

Zaburzenia przewodzenia dokomorowego - co to jest? Lokalne naruszenie przewodzenia dokomorowego

7 części ciała, których nie należy dotykać Pomyśl o swoim ciele jako świątyni: możesz z niego korzystać, ale są pewne święte miejsca, których nie można dotknąć. Badania pokazują.

13 znaków, że masz najlepszego męża Mężowie są naprawdę wspaniałymi ludźmi. Szkoda, że ​​dobrzy małżonkowie nie rosną na drzewach. Jeśli twoja druga połowa wykonuje te 13 rzeczy, możesz to zrobić za pomocą.

Dlaczego niektóre dzieci rodzą się z „pocałunkiem anioła”? Anioły, jak wszyscy wiemy, są życzliwi dla ludzi i ich zdrowia. Jeśli twoje dziecko ma tzw. Pocałunek anioła, to nie jesteś.

Nasi przodkowie nie spali tak jak my. Co robimy źle? Trudno w to uwierzyć, ale naukowcy i wielu historyków są skłonni wierzyć, że współczesny człowiek w ogóle nie śpi jak jego starożytni przodkowie. Początkowo.

Wbrew wszelkim stereotypom: dziewczyna z rzadkim zaburzeniem genetycznym podbija świat mody Ta dziewczyna ma na imię Melanie Gaidos i szybko wkroczyła w świat mody, szokując, inspirując i niszcząc głupie stereotypy.

11 dziwnych znaków wskazujących, że jesteś dobry w łóżku Czy chcesz wierzyć, że przynosisz przyjemność swojemu romantycznemu partnerowi w łóżku? Przynajmniej nie chcesz się rumienić i przepraszam.

Naruszenie przewodzenia dokomorowego serca

Serce jest najbardziej niestrudzonym organem całego ludzkiego ciała. W przeciwieństwie do samego mężczyzny, nigdy nie śpi. Nic dziwnego, że różne choroby tego narządu mogą przyczyniać się do zmian w całym ciele.

Jedną z najczęstszych dolegliwości serca jest naruszenie przewodzenia dokomorowego. Co więcej, naruszenie to występuje zarówno w populacji dorosłych, jak i dzieci.

Co to jest naruszenie przewodzenia dokomorowego serca?

Naruszenie przewodzenia śródkomorowego serca spowodowane jest opóźnieniem impulsu lub jego brakiem w jednym lub innym oddziale organu. Inaczej mówiąc, zjawisko to nazywane jest blokadą.

Jak dobrze wiadomo, zakłócenie przewodzenia impulsu może być częściowe lub całkowite. Jeśli w pierwszym przypadku blokada jest najczęściej bezobjawowa, druga jest znaczącym zagrożeniem dla osoby.

Rodzaje zaburzeń przewodzenia serca

Czterokomorowe serce osoby ma kilka sekcji, przez które przepływają impulsy. W związku z tym blokada może wystąpić tylko w jednym dziale. Miejscowe zaburzenia przewodzenia wewnątrzkomorowego serca są rozróżniane przez węzły i szlaki impulsów.

W ten sposób rozróżnia się następujące rodzaje blokad:

 • Blokada zatokowo-przedsionkowa. Z reguły dzieje się to w węźle zatokowo-przedsionkowym prawego przedsionka. Impuls nie jest wykonywany ani z powodu jego niewystarczającej siły, ani dlatego, że atrium go nie dostrzega.
  Istnieją 3 stopnie blokady SA:
 • Pierwszy charakteryzuje się opóźnieniem pulsu.
 • W drugim stopniu obserwuje się okresowość przewodzenia impulsów.
 • Trzecia cechuje słabość lub jej brak.
 • Blokada przedsionkowa. Odbywa się na ścieżkach impulsu od węzła zatokowo-przedsionkowego do lewego przedsionka lub węzła przedsionkowo-komorowego. Jest to spowodowane opóźnieniem impulsu.
 • Blokada AV.
  Tak jak w pierwszym przypadku, są 3 stopnie:
  • Gdy impulsy pierwszego stopnia są wykonywane powoli.
  • Na drugim, nie wszystkie impulsy z węzła zatokowo-przedsionkowego przechodzą. Podobnie jak w pierwszym przypadku występuje przewodzenie okresowe.
  • W trzecim stopniu impulsy przedsionkowe nie docierają do komór. Jednocześnie przedsionki i komory zaczynają istnieć niezależnie od siebie.
 • Blokada nóg Jego i gałęzi (lewa prawa i przednia wiązka). Patogeneza jest spowodowana powolnym przewodzeniem impulsu lub jego brakiem. Jeśli blokada wpływa, na przykład, na prawą nogę Jego i lewej gałęzi lewej, to najpierw impulsy rozprzestrzeniają się przez przednią gałąź wzdłuż lewej komory, a następnie przechodzą do prawej.
  Innymi słowy. obecność tej choroby jest spowodowana upośledzoną drożnością impulsową jednej z komór. Należy zauważyć, że ten rodzaj blokady przyczynia się do rozwoju blokady AV. Blokady tętna we włóknach Purkinjego nazywane są niespecyficznymi zaburzeniami przewodzenia wewnątrzkomorowego.
 • Lokalne naruszenie pierwszego stopnia można nazwać częściowym, a drugie i trzecie zakończone. Chociaż częściowa blokada nie jest chorobą jako taką, istnieje jednak prawdopodobieństwo opracowania kompletnej blokady, która może prowadzić do poważnych konsekwencji.

  Objawy choroby

  Nie ma wyraźnych objawów zaburzeń przewodzenia śródkomorowego. Ponadto obraz kliniczny może być całkowicie nieobecny. Manifestacje mogą być zarówno całkowicie nieszkodliwe i przemijające, jak i silnie tolerowane przez pacjentów. Faktem jest, że objawy kliniczne zależą od lokalizacji zaburzenia.

  Czy zaburzenia przewodzenia dokomorowego są niebezpieczne?

  Data publikacji artykułu: 24.08.2018

  Data aktualizacji artykułu: 4/09/2018

  Autor artykułu: Dmitrieva Julia (Sych) - praktykujący kardiolog

  Naruszenie przewodzenia wewnątrzkomorowego jest ogniskową (lokalną) patologią, w której impuls elektryczny w komorach serca jest zaburzony (jedna z części układu przewodzenia).

  Impuls pochodzi z węzła zatokowego, który jest źródłem rytmu zatokowego (uważanego za normalne tętno w zakresie od 60 do 90 uderzeń na minutę), przechodzi przez przedsionki i węzeł przedsionkowo-komorowy i spada na wiązkę Jego, podzieloną na lewą i prawą nogę.

  Prawa to rozgałęzienie w prawej komorze, a lewa jest podzielona na gałęzie przednią i tylną, które są odpowiedzialne za zmniejszenie przedniej i tylnej ściany lewej komory.

  Gdy ten typ przewodzenia jest zakłócany, impuls jest blokowany na wiązkach jego, naruszając prawidłowe skurcze komorowe.

  Możliwe przyczyny rozwoju

  W rzadkich przypadkach choroba jest wrodzona i zazwyczaj, bez pogorszenia jakości życia, jest przypadkowo wykrywana podczas badania lekarskiego.

  Jednak choroby są znacznie częściej spowodowane przez:

  • miażdżyca;
  • zapalenie mięśnia sercowego;
  • choroba niedokrwienna serca;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • niewydolność serca;
  • nadciśnienie tętnicze;
  • wady serca;
  • kardiomiopatia;
  • przerost mięśnia sercowego.

  U noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży mogą wystąpić zaburzenia przewodzenia:

  • wcześniactwo;
  • otwarte owalne okno - otwór między przedsionkami, który służy do ukrwienia podczas rozwoju zarodka. Dla nienarodzonego dziecka zamyka się w pierwszym roku życia;
  • wrodzona choroba serca;
  • choroby układu hormonalnego (na przykład tarczycy, nadnerczy, układu rozrodczego).

  U dzieci i dorosłych ostre zaburzenia czynności serca po zatruciu lekami lub lekami mogą być przyczyną interwencji chirurgicznych.

  Klasyfikacja

  Klasyfikacja zaburzeń przewodzenia śródkomorowego zależy od wewnętrznej struktury wiązki His.

  Liczba elementów belki wypadających z systemu przewodzenia określa typy blokady dokomorowej:

  • przewodnictwo jest przerwane w prawej nodze (PNPG);
  • przewodnictwo jest częściowo zaburzone, tylko na poziomie przedniej gałęzi lewej nogi (impuls przechodzi, ale przez dolną ścianę komory);
  • miejscowe zaburzenie tylko na poziomie tylnej gałęzi lewej nogi (oznacza to, że włókna Purkinjego są używane do zmniejszenia komory, impuls dociera przez nią do tylnej ściany).
  • wypadanie lewej nogi, to znaczy, że przewodność obu gałęzi lewej komory jest złamana;
  • przewodzenie w prawej nodze iw przedniej lub tylnej gałęzi lewej zostało naruszone;

  Symptomatologia

  Objawy zaburzeń przewodzenia śródkomorowego są mniej wyraźne niż w innych rodzajach blokad (na przykład w badaniu wewnątrzprzedsionkowym).

  Przewodnictwo jedno- i dwuwiązkowe ma niespecyficzne objawy. Tego typu naruszenia nie przejawiają się jasno i można je wykryć przypadkowo. Blokada podwójnej blokady często występuje w wyniku dużego ogniska zawału mięśnia sercowego.

  Blokada dokomorowa trzeciego typu jest poważnym naruszeniem, które charakteryzuje się następującymi objawami:

  • zaburzenia rytmu zatokowego (zwiększenie częstości akcji serca lub zmniejszenie częstości bradykardii);
  • duszność;
  • bóle w klatce piersiowej;
  • ciężkie zawroty głowy i omdlenia;
  • pogorszenie choroby serca (na przykład niedokrwienie);
  • nietolerancja wysiłku fizycznego;
  • wstrząs kardiogenny.

  Podczas początkowych etapów patologii należy zwracać uwagę na lekkie zawroty głowy, zmniejszenie częstości tętna (nie tak poważne, jak w przypadku trzech wiązek), ogólne osłabienie.

  Oznaki EKG

  Określenie przewodzenia wewnątrzkomorowego w dekodowaniu EKG. Głównym elementem wskazującym na naruszenie jest zespół QRS, który charakteryzuje pracę komór.

  Z całkowitą blokadą prawej nogi wiązki Jego impuls dociera do prawej komory późno, wykorzystując przegrodę międzykomorową. Jednocześnie pojawia się asynchronizm repolaryzacji - powstanie kompleksu ST, który jest odpowiedzialny za pokazanie częstotliwości rytmu serca (repolaryzacja nie jest patologią, jest to zjawisko kardiogramu, które znika, jeśli pacjent wykonuje kilka ćwiczeń fizycznych). Dlatego też zespół QRS na elektrokardiogramie jest rozszerzony, jego długość przekracza 0,12 s. W klatce piersiowej prowadzi złożone podziały i są to zęby R1 (praca przegrody międzykomorowej) i R2 (pobudzenie prawej komory). Pomiędzy dwoma zębami, silnie obniżonymi w stosunku do nich, znajduje się fala S, pokazująca działanie lewej komory. Oś serca, zwykle umiejscowiona pionowo.

  Z całkowitą blokadą lewej nogi występuje również repolaryzacja. Na wynikach kardiogramu stan wyraża się przez deformację zespołu QRS, dzieli się na dwa zęby lub ma szeroki wierzchołek, czas trwania kompleksu wynosi> 0,12 sek. Wskaźnik pracy prawej komory nie jest utworzony - fala S jest nieobecna na wykresie.

  Wskaźniki niekompletnej blokady przednich lub tylnych gałęzi lewej komory są podobne do tych dla całkowitej blokady, ale ich ekspresja jest minimalna i jest określona wielkością zębów S i R. Gdy widoczna patologia lewego serca wzrasta, S wskazuje na upośledzenie niedrożności przedniej gałęzi. Jeśli patologia prawej części fali R jest większa, diagnozuje się blokadę tylnej gałęzi.

  Zwróć także uwagę na czas spędzony przez impuls podczas przemieszczania się z węzła zatokowego do ścian komór. Zwykle redukcja powinna nastąpić w ciągu 0,07-0,09 sekundy (górna granica normy wynosi 0,12 sekundy). Przy kompletnych blokadach diagnoza jest dokonywana ze wzrostem tego wskaźnika. W przypadku niekompletnej blokady QRS jest zdeformowany, jego długość nie przekracza 0,12 sekundy.

  Jak wygląda leczenie?

  Leczenie rzadko polega na eliminowaniu tylko objawów i konsekwencji patologii.

  Terapia ma na celu wyeliminowanie przyczyn zaburzeń przewodzenia.

  Zaburzenia typu fizjologicznego, charakteryzujące się jedynie spowolnieniem impulsu i spowodowane wrodzonymi cechami lub na przykład sportem, nie wymagają leczenia (ale osoby z taką diagnozą muszą przejść rutynowe badania i otrzymać wyniki EKG).

  Jeśli stan jest spowodowany nabytą chorobą serca lub poważnymi patologiami, konieczne jest leczenie. Wiele chorób serca można wyleczyć lub dobrze zrekompensować, w takich przypadkach zaburzenia przewodzenia mogą zniknąć.

  Szczególnym zagrożeniem jest blokada trzech paczek. Gdy przeprowadzana jest zewnętrzna stymulacja bicia serca i operacja z instalacją stałego stymulatora serca.

  Dzieci z niepełnymi blokadami są obserwowane przez lekarza, ponieważ istnieje ryzyko progresji choroby. Terapię u dziecka przeprowadza się jak u dorosłych. W przypadku poważnych odchyleń można zainstalować rozrusznik serca.

  U kobiet zaburzenia przewodzenia mogą być tymczasowe z powodu ciąży. Leczenie odbywa się z udziałem położników i ginekologów w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń leków na płód. Jeśli wymagana jest interwencja chirurgiczna, operacja zainstalowania rozrusznika serca powinna być przeprowadzona przed porodem, w przypadku poważnych patologii naturalne porody są przeciwwskazane.

  Leczenie farmakologiczne obejmuje:

  • leki, które poprawiają metabolizm mięśnia sercowego (mildronian, ryboksyna);
  • glikozydy nasercowe;
  • środki przeciwpłytkowe (aspiryna, klopidogrel);
  • stymulatory adrenergiczne (izadryna, noradrenalina);
  • środki antycholinergiczne (atropina, platifilina);
  • leki przeciwniedokrwienne (nitrogliceryna, izoket).

  Prognozy na życie

  Naruszenia przewodzenia wewnątrzkomorowego nie są uważane za choroby niezależne. Rokowanie można określić dopiero po wyjaśnieniu głównej diagnozy, wobec której zaczął się rozwijać określony rodzaj blokady.

  Blokada prawej nogi najczęściej nie powoduje kłopotów i wymaga jedynie obserwacji, podczas gdy blokada lewicy pogarsza przepływ ostrych form patologii serca, wymaga poważnego leczenia i może skutkować śmiercią pacjenta.

  Ponadto konieczne jest uwzględnienie lokalizacji zmiany. Blokady pojedynczej blokady nie powodują zagrożenia dla zdrowia, pod warunkiem, że nie są one manifestowane z powodów patologicznych. Dwa i trekhpuchkovye uszkodzenia są znacznie bardziej niebezpieczne możliwość śmiertelnych komplikacji.

  Naruszenie i spowolnienie przewodzenia dokomorowego: co to jest, przyczyny, objawy i leczenie

  Zakłócenie przewodzenia wewnątrzkomorowego serca jest blokadą lub częściowym brakiem ruchu sygnału elektrycznego z węzła zatokowego wzdłuż nóg His, które mają na celu zapewnienie ruchu pulsu do komór, co powoduje naruszenie kurczliwości serca.

  W niektórych przypadkach intensywność zjawiska jest tak mała, że ​​się nie ujawnia. Takie sytuacje nie mają dużego znaczenia klinicznego, chociaż pacjenci są regularnie monitorowani.

  Perspektywy odzyskiwania i prognozy są zmienne, co jest spowodowane imponującą liczbą możliwych zmian.

  Mechanizm rozwoju patologii

  Aby w pełni zrozumieć naturę odchyleń w ramach tej formy procesu, należy odwołać się do odniesienia anatomia-fizjologia.

  Generowanie impulsu elektrycznego w strukturach serca występuje w naturalnym stymulatorze, tak zwanym węźle zatokowym. Jest to skupisko specyficznych komórek kardiomiocytów zdolnych do spontanicznego pobudzenia.

  Poprzez włókna, znane jako wiązki His, sygnał przemieszcza się do komór i innych struktur, zapewniając normalną kurczliwość całego organu. Te „przewodniki” impulsu są utworzone przez dwie nogi. Prawo i lewo. Ponadto rozgałęziają się w ramach struktur serca.

  Z częściową lub całkowitą blokadą z powodu urazów lub wad wrodzonych, sygnał nie może się poruszać.

  Część serca jest wykluczona z pracy, ponieważ nie występuje skurcz mięśni. W niektórych przypadkach nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia, w niektórych sytuacjach możliwy jest zgon.

  Wszystko zależy od lokalizacji procesu, az drugiej strony od wielkości uszkodzeń i czasu trwania stanu.

  Klasyfikacja zjawiska i jego rodzaje

  W komorach występują trzy typy procesów patologicznych.

  • Blokada jego nóg. Szczególnie powszechna postać choroby. Towarzyszy mu minimalny obraz kliniczny ze zmianą prawej gałęzi. Wersja z lewej strony jest znacznie bardziej niebezpieczna, ponieważ praca tej samej kamery jest zakłócona. W przypadku braku odpowiedniego sygnału cierpi na to duży krąg krążenia krwi, uogólniając niedotlenienie wszystkich organów i tkanek jednocześnie. Podobny w dłuższej perspektywie prowadzi do atrofii, niewydolności wielonarządowej, zatrzymania akcji serca, udaru, otępienia naczyniowego. Klinicznie nieszkodliwe warianty mogą trwać przez całe życie bez widocznych objawów.
  • Niewystarczająca prędkość ruchu impulsu elektrycznego przez włókna. Nasilenie obrazu klinicznego i zagrożenie życia zależy od natury zjawiska patologicznego. Jest to jednak mniej niebezpieczny typ w porównaniu z klasyczną blokadą stóp Jego. Spowolnienie przewodzenia śródkomorowego jest wynikiem urazów klatki piersiowej, operacji lub wrodzonych wad serca.
  • Blokada przedsionkowo-komorowa (AB). Rzadszy typ. Charakteryzuje się selektywnym zatrzymywaniem ruchu sygnałów elektrycznych wzdłuż struktur serca.

  Możliwe jest również sklasyfikowanie procesu według takiej podstawy, jak charakter i stopień odchyleń przewodności.

  • Kompletna blokada. Sygnał w ogóle nie przechodzi. Jest to najbardziej niebezpieczna opcja kliniczna. Poza objawami w wielu przypadkach obserwuje się zatrzymanie akcji serca.
  • Częściowe nieprzewodzące komory. Prawdopodobieństwo powikłań śmiertelnych jest obecne, obraz kliniczny jest wyrażony, ale w mniejszym stopniu, w porównaniu z pierwszym procesem.
  • Opóźnienie przewodzenia. Prawie niezauważalny do pewnego momentu.

  Wreszcie klasyfikacja jest możliwa na podstawie ogromu zmian.

  Tak więc emituj:

  • Uogólniony nieprzewodzący. Cierpią nie tylko komory, ale także przedsionki.
  • Ogniskowe (lokalne) zaburzenia przewodzenia. W grę wchodzi jedna lub dwie komory. Postępuje stosunkowo łatwo, bez wyraźnych symptomów, ryzyko dla życia zależy od lokalizacji procesu. Po pokonaniu lewej strony prawdopodobieństwo śmiertelnego wyniku jest prawie trzy razy wyższe.

  Dokładniejsza opcja wygląda tak:

  • Nieprzewodność Odnopuchkovaya. Po zablokowaniu jednej gałęzi.
  • Postać dwuwypukła.
  • Pełna różnorodność. Gdy trzy włókna są zablokowane.

  Typy kliniczne są ważne dla rozwoju taktyk leczenia.

  Przyczyny naruszenia

  Czynniki rozwoju choroby są zawsze sercowe. Niezwykle rzadko można znaleźć inną chwilę. Mimo to jest pośrednio związany z sercem. Wśród możliwych opcji:

  Przerost lewej komory

  Klasyczny typ zmian organicznych w strukturach serca na tle długotrwałego nadciśnienia tętniczego. Ponadto, jeśli proces jest aktywny, bez odpowiedniego leczenia, zmiana powstaje w perspektywie kilku lat, dzieje się to szybciej.

  Sama hipertrofia nie wymaga korekty, jest to trwałe i nieodwracalne odchylenie. Jeśli jednak występują oznaki, przeprowadza się leczenie objawowe, mające na celu wyeliminowanie konsekwencji.

  Blokada nóg Jego lub innych rodzajów zaburzeń przewodzenia zatrzymuje się równolegle, jako część zespołu objawów.

  Atak serca

  Obecny, ale częściej odkładany w ostatnich latach. Po nagłej potrzebie i jakimś czasie w szpitalu pacjent może zacząć odczuwać arytmię, ból w klatce piersiowej, duszność podczas zwykłej aktywności fizycznej.

  Problem polega na tym, że w czasie martwicy umierają również włókna przewodzące nerwy. Są one zastępowane grubą tkanką bliznowatą.

  Perspektywy pełnego ożywienia zależą od ogromu tego procesu. Im większy, tym gorsze prognozy. Możliwa śmierć w krótkim okresie.

  Ci, którzy mają więcej szczęścia, muszą stale pić leki, możliwe jest leczenie podtrzymujące przez całe życie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uzupełnienia smutnych statystyk.

  Nadciśnienie

  W pierwszym etapie nie ma odchyleń lub są one minimalne. Najbardziej groźne zmiany zaczynają się w 2-3 etapach procesu patologicznego.

  Dostosowanie poziomu ciśnienia krwi nie jest takie łatwe, zwłaszcza w momencie nabywania oporu. Jest to nieunikniony rezultat bez leczenia.

  Choroba niedokrwienna serca (CHD)

  Nierozłączne od zawału serca. Tylko w tym przypadku zmiany patologiczne nie są tak wielkie, jest to zjawisko chroniczne. Ciągle daje się odczuć, symptomy rosną stopniowo. Bez terapii prowadzi do ostrej martwicy mięśnia sercowego.

  Kardiomiopatia

  Niejednorodna grupa chorób. Czyni je jednym: naruszeniem czynności funkcjonalnej komór lub przedsionków. Warstwa mięśniowa nie jest w stanie skurczyć się normalnie. Jest to potencjalnie śmiertelny stan.

  Miażdżyca

  I następujące procesy częściowej martwicy struktur serca. Jest to stosunkowo rzadkie. Głównie w wyniku długiego czasu trwania stanu.

  Nieleczona, potencjalnie śmiertelna.

  Wrodzone i nabyte wady serca i naczyń

  Większość z nich jest bezobjawowa, bez żadnych nieprawidłowości w zdrowiu. To i niebezpieczne.

  Zaleca się regularne rutynowe kontrole u kardiologa, aby zapobiec nagłej śmierci. Raz w roku lub trochę więcej.

  Patologie zapalne struktur serca

  Zakaźna lub autoimmunologiczna geneza, taka jak zapalenie mięśnia sercowego lub zapalenie osierdzia. Nie ma zasadniczej różnicy w obrazie klinicznym, różnice dotyczą rokowania i metod leczenia.

  Nieco rzadziej spotykane naruszenie VZhP jest spowodowane przez cukrzycę, nadmierną produkcję hormonów tarczycy, POChP, astmę, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, różne zatrucia.

  Proces polietiologiczny jest możliwy, gdy wiele przyczyn wpływa na początek odchyleń. Jedynym sposobem wczesnego wykrycia problemu jest przeprowadzenie co najmniej EKG i wysłuchanie dźwięku serca (osłuchiwanie).

  Charakterystyczne objawy

  Największą trudnością dla diagnostów i samego pacjenta jest całkowity brak patologicznych objawów ze strony organizmu.

  Oczywiście nie oznacza to, że obraz kliniczny jest nieobecny. Po prostu wykrywanie znaków bez określonych technik nie powiedzie się. Tylko w późniejszych etapach lub przy znacznej ilości blokad momenty są wystarczająco konkretne.

  • Spowolnienie (rzadki rytm komorowy) lub przyspieszenie akcji serca. Naruszenie kurczliwości objawia się innymi rodzajami procesów, więc możliwe jest zmienianie odstępu czasu między każdym kolejnym udarem.
  • Ból mostka. Nagrywanie lub naciskanie. Różnią się niestałością, napadowym przepływem. Czas trwania odcinka jest minimalny, od kilku sekund do kilku minut.
  • Zadyszka. W okresie intensywnej aktywności fizycznej lub w stanie pełnego odpoczynku. Zależy od stopnia uszkodzenia struktur serca.
  • Słabość, senność, apatia i niechęć do robienia czegokolwiek. Pacjent nie tylko nie chce. Ale nie może wykonywać codziennych obowiązków domowych. Chociaż ta opcja jest stosunkowo rzadka.
  • Omdlenie i omdlenie.

  Ale musisz jeszcze raz dokonać rezerwacji, prawie nigdy nie występują takie manifestacje.

  W wyniku poważnych odchyleń w pracy organu możliwy jest zgon, nagły, bez wstępnych oznak.

  W takiej sytuacji określenie przyczyny śmierci przeprowadza się metodą patoanatomiczną.

  Znacznie więcej punktów o obiektywnym charakterze. Są one określone w procesie diagnozy i weryfikacji domniemanej choroby.

  Również intensywność objawów wzrasta w wyniku rozwoju stanów nagłych (patrz komplikacje). Ale są to wyjątkowe przypadki, w większości jest to złośliwa, cicha choroba.

  To jest niebezpieczne, czy nie - powiedzieć, że bez oceny jest trudne, zależy od „szczęścia” pacjenta. Niektórzy żyją przez dziesięciolecia i niczego nie podejrzewają.

  Głównym czynnikiem w rozwoju typowych momentów opisanych powyżej jest trójwiązkowa, czyli całkowita blokada stóp Jego, która występuje rzadko.

  Diagnostyka

  Badanie pacjentów z zaburzeniami przewodzenia komorowego - zadanie kardiologa. W mniejszym stopniu inni specjaliści. Ich pomoc może być wymagana jako część patologii bez serca: cukrzyca, nadczynność tarczycy, problemy neurogenne.

  Przybliżony schemat działań:

  • Badanie pacjenta. Nie ma istotnego znaczenia klinicznego, ponieważ w 90% przypadków nie będzie charakterystycznych dolegliwości zdrowotnych lub okażą się one niespecyficzne.
  • Zbieranie historii. Historia rodziny, styl życia i zwyczaje, leczenie, odżywianie, aktywność fizyczna, sen, wszystko to są ważne czynniki. Również choroby somatyczne rozpoznane wcześniej.
  • Pomiar ciśnienia krwi i tętna, ponieważ stwierdzenie tego faktu nie jest wystarczające, ale w ramach identyfikacji etiologii jest dokładnie to, co jest wymagane.
  • Zgodnie z wymaganiami codzienny monitoring. Ma na celu ustalenie dynamiki aktywności serca w ciągu dnia.
  • Elektrokardiografia. Badania profilowe. Zazwyczaj pokazywany jest typ inwazyjny, dla którego specjalna sonda jest osadzona w sercu. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego w EKG objawiają się zmianami w zespole QRS i załamku P. Również inne cechy.
  • Metoda elektrofizjologiczna.
  • Echokardiografia. Aby zidentyfikować odchylenia organiczne od struktur serca. Umożliwia zobaczenie wad, zjawisk przerostowych. Prowadzone w pierwszej kolejności.
  • Angiografia.
  • CT lub MRI. W szczególnie trudnych przypadkach. Umożliwia szczegółową wizualizację tkaniny, ale jest to obraz statyczny. Większość z nich nie jest widoczna.

  Nie można wyodrębnić żadnego badania, potrzebny jest kompleks. Do stwierdzenia faktu wykorzystano EKG i echokardiogram. Dalsza weryfikacja odbywa się w inny sposób.

  Leczenie

  Terapia jest mieszana, mająca na celu wyeliminowanie pierwotnej przyczyny. Z drugiej strony, aby złagodzić objawy. Ta podwójna ścieżka i przylega do lekarza.

  Podstawowa miara - leczenie farmakologiczne. Nawet jeśli problemu nie da się rozwiązać w sposób konserwatywny, nikt nie wyznaczy natychmiast operacji, nie licząc przypadków awaryjnych.

  Najpierw musisz ustabilizować stan pacjenta. Zmniejszy to ryzyko komplikacji.

  • Inhibitory ACE i inne leki przeciwnadciśnieniowe. Liczba przedmiotów jest duża, kombinację określa specjalista.
  • Antypritmicheskie oznacza. Amiodaron i jego analogi.

  Są to działania przygotowawcze. Głównym celem leczenia jest wyeliminowanie czynnika etiologicznego. Możliwe techniki chirurgiczne mają na celu korektę chorób serca, protez w przypadku zniszczenia, przywrócenie przewodzenia przez objazdy, instalację rozrusznika serca.

  W takim przypadku terapia zazwyczaj nie jest wymagana. Obserwacja pacjenta zajmuje trochę czasu. Jeśli dynamiczna kontrola przez 6–12 miesięcy nie oznacza negatywnego ruchu, możesz odroczyć nadzór.

  W ramach własnej pomocy zaleca się rzucenie palenia, alkohol, przeciążenie fizyczne i emocjonalne, przedłużone siedzenie w jednym miejscu, niekontrolowane przyjmowanie narkotyków.

  Normalizacja diety jest również objęta zakresem działań. Charakter diety jest dostosowywany przez dietetyka lub niezależnie.

  Zalecane tabele numer 3 i numer 10, menu można wykonać samodzielnie, nie jest to trudne.

  Fragmentacja, mały rozmiar porcji, gotowanie lub pieczenie to podstawowe zasady nowego „paradygmatu”. Sól nie więcej niż 7 gramów dziennie, całkowita awaria jest niedopuszczalna. Cukier musi być obecny, nie licząc przypadków cukrzycy.

  Możliwe komplikacje

  Prawdopodobne konsekwencje ostrych lub długotrwałych zaburzeń przewodzenia prądu:

  • Wstrząs kardiogenny. Gwałtowny spadek ciśnienia krwi w połączeniu z arytmią i uogólnioną dysfunkcją hemodynamiczną. Usunięcie pacjenta z tego stanu jest prawie niemożliwe, w niektórych formach wskaźnik śmiertelności zbliża się do 100%. W innych przypadkach szanse przeżycia są nieco wyższe (wskaźnik śmiertelności wynosi około 60%).
  • Morgagni-Adams-Stokes atak. Spadek ciśnienia krwi na tle naruszeń rzutu serca. Po sobie, w towarzystwie słabego, może nastąpić udar lub atak serca. Wymaga pilnego leczenia choroby podstawowej. Instaluje rozrusznik serca.
  • Zatrzymanie akcji serca (asystolia). Jest to główna przyczyna nagłej śmierci pacjentów.
  • Niedokrwienie nerek i wątroby. W rezultacie - zaburzenia dysfunkcyjne.

  Wszystkie te zjawiska są potencjalnie śmiertelne. Jakie są zagrożenia - mogą być ustalone tylko na podstawie długoterminowej obserwacji.

  Prognoza

  Ocena perspektyw przeprowadzana jest wyłącznie przez lekarzy w oparciu o wyniki długoterminowego monitorowania stanu. Każdy beton można powiedzieć po 3-4 miesiącach. Jeśli zjawisko pojawia się nagle, a następnie w trakcie terapii.

  W oparciu o praktykę możesz wykonać następujące obliczenia:

  • W przypadku blokady pojedynczego pakietu śmiertelność wynosi nie więcej niż 3%, dwa - 32%, trzy - 70%.
  • Nieprzewodnictwo prawej komory pojedynczego włókna nie stanowi w ogóle zagrożenia i nie wymaga nawet leczenia.
  • Przy braku kompetentnej terapii, ryzyko powikłań opisanych powyżej na tle niebezpiecznych form procesu patologicznego wynosi prawie 100%.
  • Wczesne rozpoczęcie kuracji.
  • Młody wiek
  • Dobra odpowiedź na terapię.
  • Udana operacja i brak problemów po interwencji.
  • Poprawa samopoczucia, zanik objawów.

  Im starszy pacjent, także z dużą liczbą patologii somatycznych, prawdopodobieństwo korzystnego wyniku jest kilka razy niższe.

  Podsumowując

  Zaburzenia układu sercowo-naczyniowego nie zawsze są śmiertelne. Istnieją patologie, które mogą pozostać niezauważone przez lata, a nawet całe życie pacjenta.

  Jednym z tych warunków jest naruszenie przewodzenia dokomorowego. Sygnał elektryczny nie może być przenoszony przez tkanki serca i komórki do miocytów, co powoduje naruszenie kurczliwości serca.

  Obniża się kurczliwość mięśnia sercowego, z której zmniejsza się pojemność minutowa serca. Tkaniny otrzymują mniej składników odżywczych. Jest to związane z niewydolnością wielonarządową, prawidłowymi problemami sercowymi i śmiercią. Z wyjątkiem niektórych przypadków.

  Leczenie nie zawsze jest konieczne, jest konieczne lub nie - zdecyduje lekarz, po dokładnej diagnozie. Ocena wymaga przyzwoitej ilości czasu. Od 3 tygodni do 2 miesięcy.

  W nagłych przypadkach ograniczony do minimalnego programu. Perspektywy powrotu do zdrowia zależą od grupy czynników.