Przerwy serca: chybia, bije, co robić

Autor artykułu: Alina Yachnaya, chirurg onkolog, wyższe wykształcenie medyczne z dyplomem z medycyny ogólnej.

W tym artykule: dlaczego serce często bije z przerwami i występują skoki uderzeń, przyspieszenie i spowolnienie rytmu, nieregularne skurcze. Objawy różnych zaburzeń, jak postawić diagnozę i co zrobić, jeśli istnieje patologia w normalnym funkcjonowaniu serca.

Skurcz serca w stałym rytmie jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów. W rytmie skurczów występują skupiska rozruszników serca (rozruszników serca), tworząc puls elektryczny o stałej częstotliwości (węzły zatokowe i przedsionkowo-komorowe). Fala podniecenia, która pojawiła się w tej strefie, poprzez ścieżki przewodzące (wiązka Jego), rozprzestrzenia się na wszystkie części serca, powodując skurcz.

Przerwy w pracy serca lub arytmii to zmiany w częstotliwości udarów związanych z upośledzoną formacją lub przewodzeniem fali wzbudzenia.

Normalny rytm skurczów serca wynosi 60–90 na minutę, każde uderzenie w równym czasie. Źródłem impulsu elektrycznego jest węzeł zatokowy.

Trzy główne naruszenia:

 1. Tachykardia - przyspieszenie bicia serca.
 2. Bradykardia - spowolnienie mięśnia sercowego.
 3. Extrasystole - dodatkowe redukcje na tle normalnego rytmu.

Zaburzenia rytmu mogą występować sporadycznie (paroksyzm), być bezobjawowe lub szybko prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia i spowodować śmierć. Zaburzenia rytmu serca niezwiązane z patologią serca są dobrze leczone, a przewlekłe choroby z uszkodzeniem mięśnia sercowego wymagają ciągłej terapii.

Nie można pominąć zmian w rytmicznej pracy serca, dlatego warto skonsultować się z lekarzem, aby wykluczyć arytmię. Terapeuci i kardiolodzy zajmują się leczeniem pacjentów z taką patologią oraz w wyspecjalizowanych ośrodkach - arytmologach.

Tachykardia

Skurcz przedsionków i (lub) komory o częstotliwości większej niż 100 na minutę.

Rodzaje tachykardii

Napadowe (naruszenie nietrwałe, występują okresy normalnego tętna lub wystąpił tylko jeden epizod naruszenia rytmu)

Powtarzające się (powtarzające się przerwy w sercu)

Bardziej szczegółowy opis mechanizmu rozwoju znajduje się w bloku Mechanizm rozwoju w dalszej części artykułu.

Mechanizm rozwoju

Mechanizm wzajemnego (powrotu) rozwoju stanowi 80% wszystkich tachyarytmii. Z powodu zakłócenia ruchu fali wzbudzenia impuls elektryczny porusza się w okręgu, ponownie ekscytując ten sam obszar serca.

Ogniskowe (automatyczne) tachykardie wynoszą 10%, związane z zaburzeniami metabolicznymi, ze względu na zwiększoną pobudliwość szlaków. W takich warunkach wszystkie impulsy powodują skurcz. Zwykle do wystąpienia fali wzbudzenia konieczna jest aktywność elektryczna o określonym poziomie.

Wyzwalanie (wyzwalanie) tachyarytmii jest spowodowane pojawieniem się impulsu elektrycznego przekraczającego normalny poziom: po przeprowadzeniu fali wzbudzenia puls resztkowy wyzwala skurcz serca ponownie.

Powody

Zwyrodnienie tkanki mięśniowej w łączniaku (miopatii)

Ekspansja lub pogrubienie komór (przerost, serce płucne)

Nowotwory z uszkodzeniem serca

Intoksykacja (alkohol, kawa, nikotyna)

Niewydolność nerek

Leki przeciw zaburzeniom rytmu

Stymulatory współczulnego układu nerwowego

Zespoły WPW i bradytechia

Objawy tachykardii

 • Serce bije z przerwami.
 • Brakujące rytmy lub przyspieszone bicie serca.
 • Nierówny szybki rytm pracy serca.
 • Szybkie zmęczenie przy normalnych obciążeniach.
 • Szybki oddech, uczucie braku powietrza podczas wysiłku fizycznego.
 • Zawroty głowy, ciemnienie oczu, omdlenia.
 • Niestabilne ciśnienie krwi (w skrócie AD) z tendencją do spadku.
 • Ból serca.

Wraz z rozwojem ciężkich powikłań krążenia krwi (wstrząs serca, obrzęk płuc) objawy niewydolności sercowo-naczyniowej są związane z ryzykiem zatrzymania krążenia.

Przebieg częstoskurczu jest ostry lub przewlekły, postępujący.

Przegląd niektórych rodzajów tachykardii

Migotanie przedsionków

Częste, nieregularne skurcze przedsionków. Stanowi 75–85% wszystkich form nadkomorowych, występuje u 1–2% dorosłej populacji. Rzadko zdiagnozowano do 25 roku życia, dotykając ludzi w starszej i starszej grupie wiekowej.

Choroba charakteryzuje się wysokim ryzykiem śmierci, rozwojem niewydolności serca, tworzeniem się skrzepów krwi z ich migracją do naczyń płucnych i mózgu. Jest bezobjawowy przez długi czas, a po pojawieniu się kliniki szybko obniża jakość życia ze względu na niezdolność do wytrzymania nawet lekkich obciążeń.

Niezależne odzyskiwanie rytmu w ciągu 2–7 dni

Czas trwania odcinka dłuższy niż 7 dni

Odmowa leczenia pacjenta

Trzepotanie przedsionków

Przyspieszone, regularne skurcze przedsionków. Częściej mężczyźni są chorzy. Do 50 lat, częstość występowania 5 przypadków na 100 tys. Ludności, wraz z wiekiem, częstotliwość występowania wzrasta wykładniczo.

Ma charakter napadowy, niezwykle rzadka jest postać przewlekła. Nieleczona prowadzi do nagłej śmierci w 20% przypadków.

W 20–35% przypadków w połączeniu z migotaniem przedsionków. Obraz kliniczny ma podobny charakter, ale trzepotanie szybko prowadzi do niewydolności serca z zespołem obrzękowym.

Częstoskurcz komorowy

Źródło patologicznego impulsu pobudzenia znajduje się w mięśniu sercowym komór lub odgałęzieniach systemu przewodzącego. Przyczyną występowania są tylko czynniki sercowe (70–80% choroba niedokrwienna).

Brak leczenia prowadzi do migotania komór i zatrzymania akcji serca.

Rzadkie formy

 • przedsionkowo-komorowy (guzowaty i ogniskowy);
 • zatokę i przedsionek.

Znaleziono w 1-10% tachyarytmii. Forma ogniskowa jest częściej diagnozowana u dzieci, gdy serce bije z częstotliwością do 210 na minutę.

Przerwy w sercu są napadowe, rzadko zmieniają się w formę stałą. Dobrze uleczalne.

Leczenie

Dwa podejścia do terapii:

 1. Przywróć normalny rytm i utrzymuj go.
 2. Monitoruj częstoskurcz bez przywracania rytmu.

Wybór jest indywidualny. Niezależnie od tego, co musisz zrobić, istnieją ogólne zasady:

 • przywrócić rytm u młodych ludzi bez upośledzenia funkcji serca;
 • utrzymywać częstotliwość skurczów serca do 90 na minutę w spoczynku i nie więcej niż 115 podczas ćwiczeń u osób starszych z chorobami serca;
 • stosować leki przeciwzakrzepowe (warfaryna, heparyny drobnocząsteczkowe) - zapobieganie zakrzepom krwi w komorach serca;
 • leczyć przyczyny tachyarytmii.

Opcje odzyskiwania rytmu

Elektryczny (prąd rozładowania)

Blokery kanału wapniowego

Operacja na otwartym sercu (stosowana w przypadkach, gdy konieczne jest wykonanie operacji przy innych okazjach)

Wybór taktyki zależy od objawów i stopnia zaburzeń krążenia. Ciężka niewydolność krążeniowo-oddechowa jest wskazaniem do awaryjnej kardiowersji elektrycznej. W warunkach nie zagrażających stosuje się terapię lekową, a następnie decyzję o ablacji.

Kontrola tachykardii

Aby to zrobić, użyj tych samych leków antyarytmicznych, aby przywrócić rytm. Często wymagana jest kombinacja kilku leków.

Skuteczność leczenia zależy od przyczyn. Bez pierwotnej patologii serca lub jego wtórnych zmian na tle długiego braku rytmu zatokowego możliwe jest całkowite wyleczenie. Przy częstoskurczach wywołanych chorobami przewlekłymi terapia antyarytmiczna trwa całe życie.

Ekstrasystol

Ekstrasystol jest nadzwyczajnym skurczem mięśnia sercowego.

Ekstrasystole występują z tych samych powodów, co tachykardie. Często prowokują początek paroksyzmu tachyarytmii.

Extrasystole w większości przypadków jest bezobjawowa, czasami są:

 • niewydolność serca;
 • uczucie zwiększonego bicia serca lub pauzy, zanik serca.

W niewydolności serca przebieg choroby pogarsza się, a ryzyko śmierci wzrasta. Pojedyncze ekstrapostole występują u zdrowych ludzi, nie wymagają korekty. Odpowiadaj dobrze na leczenie.

Leczenie arytmii związane z uszkodzeniem mięśnia sercowego obejmuje:

 • beta-blokery;
 • ablacja ognisk ekstrasystoli o wysokiej częstotliwości.

Bradykardia

Bradykardia jest skurczem przedsionków i / lub komór o częstotliwości mniejszej niż 60 na minutę. Interwencja medyczna wymaga bradyarytmii komorowej.

Blokada przedsionkowo-komorowa (w prostym języku - blokada przewodzenia impulsów serca w sercu)

Zespół chorej zatoki

Zmniejszenie lub wyłączenie aktywności elektrycznej głównego stymulatora - węzła zatokowego. Choroba dotyka ludzi w podeszłym wieku i starczych, rzadko jest diagnozowana u młodych ludzi. Wskaźnik występowania - 3 przypadki na 5000 ludności.

We wczesnych stadiach bez spadku rytmu poniżej 40 na minutę nie ma żadnych objawów. Wyróżnia kurs progresywny. Leczenie poprawia ogólne samopoczucie, ale nie zawsze wpływa na oczekiwaną długość życia.

Blokada przedkomorowa

Naruszono przewodzenie fali wzbudzenia wzdłuż ścieżek do komór. Częstość występowania wynosi 2–5%. Kurs progresywny.

Istnieją 3 stopnie nasilenia wzbudzenia fali wzbudzenia. Bloki 2-3 stopnie odróżniają wysokie ryzyko zatrzymania krążenia.

Powody

 1. Czynniki serca, jak w przypadku tachyarytmii.
 2. Zwiększony poziom potasu, magnezu.
 3. Choroby przełyku, żołądka.
 4. Efekt uboczny leków przeciwarytmicznych, leki przeciwbólowe grupy morfiny.
 5. Vagotonia (dominujące działanie przywspółczulnego układu nerwowego).
 6. Niski poziom czynności tarczycy.
 7. Bez powodu

Objawy

 • Redukcja bicia serca.
 • Przerwy w pracy serca, poczucie jego zatrzymania.
 • Wyraźna, narastająca słabość, niezdolność do wykonywania zwykłych rzeczy.
 • Nieregularne ciśnienie krwi, często - epizody wzrostu z niskim efektem leczenia.
 • Świadomość do głębokiego omdlenia.
 • Ból w klatce piersiowej bez wysiłku fizycznego.

Leczenie

Co zrobić z tą patologią:

 • przeprowadzenie terapii zaburzeń głównych, które spowodowały spadek rytmu;
 • prawidłowa bradykardia za pomocą leków (ksantyny, antycholinergiki);
 • zainstalować rozrusznik serca (rozrusznik serca) - przy wysokim ryzyku zatrzymania krążenia.

Taktyka zależy od stadium bradyarytmii, obecności kliniki. Jeśli zmniejszenie rytmu jest związane z uszkodzeniem mięśnia sercowego, nie ma całkowitego powrotu do zdrowia.

Fizjologiczna bradykardia u wyszkolonych osób i bezobjawowe bradyarytmie nie wymagają leczenia.

Diagnoza serca podczas jego przerywanej operacji

 1. Ostrożnie przeprowadź wywiad z pacjentem, aby zidentyfikować charakterystyczne dolegliwości.
 2. EKG - „złoty standard” w instalacji typu arytmii. W postaci napadowej epizod naruszenia nie zawsze jest rejestrowany.
 3. Rejestracja EKG w ciągu dnia (monitorowanie Holtera) lub tydzień (monitorowanie zdarzeń) - diagnoza napadów arytmii.

 • USG serca przez klatkę piersiową i (lub) przełyk. Aby ocenić czynność mięśnia sercowego, sprawdź jamy serca pod kątem skrzepów.
 • Prognoza

  Wszystkie arytmie pochodzenia pozakomórkowego można całkowicie wyleczyć, korygując pierwotną patologię.

  Gdy formy związane z uszkodzeniem mięśnia sercowego, rokowanie zależy od stopnia zaburzeń krążenia. Przewlekła choroba serca wymaga ciągłego leczenia i stopniowego postępu.

  Napadowe formy niewydolności serca są częstą przyczyną nagłej śmierci.

  W górnej części kanału komentarza znajdują się ostatnie 25 bloków pytań i odpowiedzi. Galina Pivneva, wyższe wykształcenie w dziedzinie zdrowia ludzkiego, nauczycielka podstaw zdrowia, odpowiada na pytania pod nazwą Admin.

  Odpowiedzi na komentarze publikujemy raz w tygodniu, zazwyczaj w poniedziałki. Proszę nie powielać pytań - wszyscy do nas docierają.

  Cześć Po stresie fizycznym i psychicznym odkryto zaburzenia rytmu. Po kardiologii po badaniach przepisano potas i magnez przez kroplówkę dożylną i zastrzyki w żołądku. Tabletki Farfarin i kilka innych, nie pamiętam. Trzeciego dnia wyzdrowiał, został wypisany tydzień później, a po wypisaniu zalecono dietę: płatki zbożowe, warzywa itp. i leki _libo warfaryna lub xarelto piją 2 miesiące i wybrałem xarelto. + odwiedzając arytmologa (którego nie zrobiłem w związku z pracą), rytm został w pełni przywrócony. Ale od czasu do czasu, czasami pojawia się zanik, nie więcej niż sekundę, co to znaczy, a nie spędziłbym całego czasu na kursie na tablety?

  Witaj Nikita. Najlepszym wyjściem jest ponowne skonsultowanie się ze specjalistą. Być może otrzymasz nowe leki, biorąc pod uwagę dodatkowe zalecenia.

  Cześć Mam tachykardię zatokową! Torturowane przerwy w sercu, ale nie są trwałe. Zdarza się, że nie ma miesięcy. Potem prawie codziennie częściej sam. Ma już 10 lat.
  EKG to normalne USG wypadania serca zastawki mitralnej na Holterze wszystko jest normalne. Czy USG tarczycy, bez cech. Przepisuje się Pananginę i Glycynę. Ale to nie pomaga. Co to może być?

  Cześć Svetlana. Przyczyny rozwoju wypadnięcia płatka zastawki mitralnej nie są w pełni zrozumiałe, ale współczesna medycyna zdaje sobie sprawę, że tworzenie się fałdów zastawkowych jest spowodowane patologiami tkanki łącznej (z niedoskonałą osteogenezą, elastycznym pseudoksantomią, zespołami Marfana itp.). W większości przypadków MVP nie towarzyszą znaczące zaburzenia w pracy serca i nie wymagają specjalnej terapii. Powinieneś być monitorowany przez kardiologa i postępować zgodnie z jego radami dotyczącymi utrzymywania zdrowego stylu życia. Panangin, są to witaminy wzmacniające serce (kardioprotektor), glicyna ma również wiele korzystnych właściwości, trzeba je pić tak, jak być powinno. Czasami do terapii dodaje się blokery adrenergiczne: propranolol, atenolol, metoprolol.

  Cześć Blokada lewej nogi pęczka gis, wypadanie zastawki mitralnej, nieprawidłowo zlokalizowany akord, zwapnienie aorty, tachykardia. Występują przerwy w pracy serca - zaczyna szarpać, jakby - następnie pomija rytm, potem następuje silny rytm, zaczyna bić szybko i stopniowo dochodzi do rytmu, w tym momencie pojawia się duszność, puls jest stale podwyższony, nawet w spoczynku sto uderzeń. EKG pokazuje tachykardię, monitorował codziennie, takie paraksyzmy również nie występowały, myślałem, że wydaje mi się, ale teraz w takich chwilach czuję puls i zbiega się z takimi przerwami.Kardiolog mówi - poświęć chwilę na ekg. Ale to jest niemożliwe cl chaetsya nagle i nieprzewidywalnie. bała się takich rzeczy.

  Cześć Svetlana. Nie należy się bać, ponieważ podczas lęku wszystkie objawy mogą być nasilone przez nerwowe skurcze. Terapia, którą powinieneś był przepisać.

  Witam, mam 20 lat, ale około roku w tygodniu arytmie zaczęły wzrastać 2 do 3 razy 2 razy do 160 razy.
  A od wczoraj jakaś przerwa w sercu, a to uczucie nie jest przyjemne.
  Co to może być?
  Z góry dziękuję za odpowiedź!

  Cześć, Nadzieja. Jest wiele powodów bicia serca, na przykład stres nerwowy, choroby serca itp. Konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem i wykonanie EKG bez powodzenia. W przypadku tachykardii, 20 kropli Barboval lub 10 kropli Valocardine można spuścić do łyżki wody.

  Cześć I jestem bardzo zmęczony życiem w strachu o moje życie i serce. W ostatniej ciąży, ze skurczami macicy, ogromna bryła uniosła się z mojego brzucha do gardła, a serce zatonęło (przez kilka sekund biło tak, jak chciała, chaotycznie nie rytmicznie). Po porodzie nastąpił nagle. Lekarze nic nie mówią, z wyjątkiem tego, że to nonsens nerwowy. A wczoraj nagle stało się trochę źle przed pójściem spać, a ja szarpnęłam się wraz z rytmem mojego serca. Słyszałem to i czułem się, jakbym był w moim ciele. Rano minęło.
  Więc mam ból w dolnym lewym żebrze, ból ostry przechodzi. Osteochondroza szyjki macicy i klatki piersiowej.
  Pomóż proszę. Boję się już iść do pracy, zostać sam w domu, a czasem nawet wstać z łóżka

  Cześć, Ludmiła. Nie ma powodu do paniki i zmartwień, po prostu musisz iść do lekarza i zostać zbadanym. Przecież na układ nerwowy może pojawić się każdy rodzaj bólu, zawroty głowy, osłabienie, „zanikanie” serca itp. Ból w okolicy żeber jest podobny do nerwobólu międzyżebrowego. Weź leki uspokajające, jeśli często odczuwasz lęk. Neuralgia musi być leczona, jeśli diagnoza zostanie potwierdzona.

  Także podobne lub podobne objawy mogą wystąpić w osteochondrozie piersiowej.

  Cześć, mam 39 lat, odwiedzam kardiologa od 5 lat. Ekstrasololiczny, obniżony poziom magnezu, niedokrwistość. Z powodu problemów z niedokrwistością zostali skierowani do kalonoskopii, procedura nie ujawniła niczego. Piję preparaty magnezowe. Powiedz mi, jakie testy musisz przejść, aby dowiedzieć się, dlaczego żelazo i magnez nie są wchłaniane i dlatego serce cierpi, dzięki

  Cześć, Anna. Wszystkie specjalne testy mogą być przepisane przez hematologa, gdy odwiedza go w pełnym wymiarze godzin. Z reguły wystarczająco rozwinięte ogólne badanie krwi z indeksami erytrocytów, płytkami krwi. Sprawdź wartość i żelazo surowicy. Konsultacja i badanie ginekologa jest obowiązkowe: najczęstszą przyczyną anemizacji u kobiet jest utrata krwi podczas ciężkich miesiączek.

  Przyjmowanie żelaza w dawkach terapeutycznych (100 mg na dobę) należy przeprowadzać razem z kwasem askorbinowym (200 - 300 mg dziennie).

  Niedokrwistość może być objawem innych chorób narządów wewnętrznych (wątroby, śledziony, nerek itp.) Iw tym przypadku konieczne jest ustalenie dokładnej diagnozy i leczenie choroby podstawowej.

  EGD i kolonoskopia, którą przeszedłeś, teraz musisz przekazać kał do krwi utajonej, wykonaj radiografię płuc, USG narządów jamy brzusznej, nerek; Badanie ultrasonograficzne miednicy i ginekologa oraz ważne jest, aby przejść biochemiczne badanie krwi (białko całkowite, mocznik, kreatynina, glukoza, cholesterol, AST, ALT, GGT, fosfataza alkaliczna, bilirubina całkowita i bezpośrednia, żelazo w surowicy, całkowita zdolność wiązania żelaza przez krew, C- reaktywne białko).

  Cześć, mam złamane serce 2_2 razy, gdy przerwa rytmu jest taka sama i czuję się dobrze

  Ashab, dobrze, że dobrze się czujesz, ale nie musisz czekać na komplikacje i rozwój patologii. Im szybciej otrzymasz leczenie, tym będzie ono skuteczniejsze i im dłużej będziesz zdrowy. Najpierw zwróć się do terapeuty.

  Cześć Mój ojciec ma 82 lata. Mężczyzna prowadził i prowadzi zdrowy tryb życia. Każdego ranka do tysiąca przysiadów ćwiczy serce. Przy takich obciążeniach praktycznie nie ma wzrostu pulsu, żadnego bólu. Ciśnienie spoczynkowe wynosi 120 do 80. Ale kiedy idzie i wchodzi po schodach, ma ból w klatce piersiowej. Podczas przyjmowania nitrogliceryny atak zostaje usunięty. Lekarze przepisują tabletki, ale od nich nie ma sensu.

  Cześć, Dmitrij. Ból mostka jest częstym objawem i nie zawsze wiąże się z chorobami serca. Dowiedz się, że prawdziwa przyczyna może być tylko specjalistą po szczegółowym badaniu. Przyczyną mogą być blaszki miażdżycowe w naczyniach, nowotwory, osteochondroza itp. Wiele chorób i patologii u każdego pacjenta zachowuje się inaczej. Bez wyjaśnienia przyczyny porady nie mogą pomóc. Najczęstszy atak bólu, na przykład dusznica bolesna, jest związany z chodzeniem. Charakterystyczne jest, że w większości przypadków występuje podczas chodzenia po ulicy, a nie w pomieszczeniach. Czasami atak następuje tylko na początku chodzenia, a potem ból znika. Niektórzy pacjenci muszą zatrzymywać się co 50–100 m z powodu silnego bólu w klatce piersiowej i kontynuować chodzenie po 1-3 minutach.
  Skonsultuj się z kardiologiem i neurologiem. Ukończ pełne badanie.

  Mam 81 lat. Nie pauzuj. Czasami po 3-4 cięciach. potem przez długi czas, ale teraz odczucia są bardziej znaczące. EKG prawie nie obserwuje się, trzeba przekonać lekarza, badaliśmy rok w Myasniksukoy, przeciągaliśmy urządzenie przez kilka dni, więc niczego nie ustalili. Interesujący szczegół: jak tylko zacznę coś robić, wszystko jest w porządku. Ale nie mogę zrobić czegoś przez wiele dni i być rozproszonym. Dziwne, ale czasem pomaga tabletowi pod językiem. Czy to może wskazywać, że serce potrzebuje pomocy? Pojawia się zi po nerwach i ćwiczeniach. Szczególnie czuję się w spoczynku, leżąc, siedząc, budząc się z tego. Bez bólu. Anty lub rytmiczne nic nie akceptują. Może potrzebujesz Dziękuję z szacunkiem.

  Cześć, niemiecki Jakowlewicz. Oczywiście w tym wieku mięsień sercowy jest już osłabiony i brakuje mu składników odżywczych, tlenu. Kiedy zaczynasz coś robić, poprawia się krążenie krwi, więc staje się dla ciebie łatwiejsze. Spróbuj 2 miesiące pić witaminy dla serca Panangin i leku Riboxin oraz wzmocnić układ nerwowy Glycine i Magnesium B6 aminokwas na miesiąc). Wszystkie dawki czytane są w instrukcji. Po chwili będziesz znacznie łatwiejszy.

  Witaj, Jana. Miałem tachykardię (mniej niż 40 uderzeń) i zainstalowałem rozrusznik serca. Nawet przy małych burzach magnetycznych wzrasta ciśnienie wyższe, częstość tętna spada (utrzymuje się) 60 uderzeń, słabości, braku oddechu (duszność), co mnie niepokoi. Proszę, powiedz mi, jak sobie radzić z zastojem, dziękuję.

  Cześć, Ludmiła. Pojawienie się duszności czasami zbiega się z okresem, w którym elektroda pozostaje w tyle za sercem i „zwisa”, aż znów się rozrośnie - jest oczywiste, że jest to diagnoza zdiagnozowana samodzielnie i może być nieprawidłowa. Kardiolodzy często wiążą występowanie duszności, gdy działa rozrusznik serca, z towarzyszącą chorobą serca, neurologią itp. Uważa się, że samo urządzenie nie może powodować takich objawów. Dlatego skontaktuj się z lekarzem w celu ustalenia odpowiedniej terapii.

  Cześć
  Mama (84 lata), po wysiłku fizycznym, występują przerwy w pracy serca, uczucie zatrzymania
  Dwa lub trzy trafienia, potem pauza i jeszcze raz
  Następnie rytm normalizuje się z reguły po nocnym odpoczynku.
  Czy można założyć przyczynę, ponieważ takie zjawiska nie zawsze są obserwowane, nawet pod obciążeniem
  Małe ładunki, pracuj na własnych działkach domowych
  Dziękuję

  Cześć Michael. Jeśli zakłócenia są regularnie zakłócane, kardiolog musi się pojawić i należy wykonać EKG, nie należy tego opóźniać. Podejście do leczenia niewydolności serca zależy od przyczyny rozwoju tego objawu i może być wiele przyczyn! W niektórych sytuacjach terapia zachowawcza będzie skuteczna, w innych może być nawet konieczna operacja. Jeśli chodzi o leczenie objawowe przerwań serca, jest ono przeprowadzane przez następujące grupy leków: leki przeciwarytmiczne, uspokajające i leki metaboliczne, które można przepisać dopiero po badaniu.

  Cześć doktorze, mam 26 lat. Po raz pierwszy z przerwami w pracy w ciągu 13 lat. Czy USG, EKG, codzienne monitorowanie. Na USG ujawniono 3 fałszywe akordy i wypadnięcie zastawki mitralnej o 1 stopień. Na ekg (w marcu tego roku) częstoskurcz zatokowy. Monitorowanie nic nie mówi, wszystko w pokoju, extrasystole. Jest przepisywany do picia magnezu, z którego nic się nie poprawia. W marcu tego roku pogorszyłem się, nie mogłem spać z powodu tachykardii i przerw, rano stał się gorszy częstoskurcz i przerwy. Musiałem zadzwonić po karetkę, która nic nie pomogła. Z wyjątkiem sposobu, w jaki został nakręcony ekg, na którym zwykle występuje tachykardia. Przechodzę wszystkie analizy hormonów tarczycy wszystko jest normalne, kreatynina jest normalna, potas jest normalny, płytki krwi 436 (powyżej normy) powinny wynosić do 320. A to trwa od około 2 lat. Poszedłem do hematologa, sprawdzili wszystko, powiedzieli, poszukaj przyczyny w jakimś uzupełnieniu. Hemoglobina, ferrytyna i żelazo w surowicy są normalne. Wszystkie wskaźniki są normalne, z wyjątkiem płytek krwi. Nie wiem co robić. Nastąpiło uczucie braku powietrza, uczucie ciśnienia w jamie szyjnej. Albo z boku serca, uczucie, że wkładasz ładunek na wierzch. Nacisk na klatkę piersiową. Co to może być. Obawiam się już, że to skrzep krwi. Z powodu podwyższonych płytek krwi. Ale zapewniają mnie, że nie są to tak duże liczby. Gdzie iść? Co jeszcze można zbadać? Bardzo trudno jest żyć, musiałem zrezygnować z pracy. Zmęczony chodzeniem do lekarzy z tym samym. Pomóż proszę)

  Cześć Katya. Należy zwiększyć wysokość płytek krwi. W przeciwnym razie mogą wystąpić poważne komplikacje. Względny wzrost tych komórek występuje wraz ze zwiększonym wydalaniem płynów w chorobach nerek (konieczne jest wykonanie badania ultrasonograficznego nerek i przekazanie badań moczu według Zimnitsky'ego i Nechepurenko), przy niewystarczającym spożyciu płynów w organizmie (picie małej ilości wody), z zatruciem ciała wieloma różnymi miodami. narkotyki lub toksyny. Objawy, które opisujesz, mogą być przyczyną zwiększenia liczby płytek krwi.

  Spróbuj zminimalizować stres i zamieszanie emocjonalne w swoim życiu. Zwiększ ilość cytryny, zielonej herbaty, buraków, pomidorów w diecie. We wszystkich daniach spróbuj dodać czosnek i cebulę. Regularnie pij leki z magnezem i postępuj zgodnie z prawidłowym trybem dnia i odpoczynku.

  Nacisk na klatkę piersiową może być na tle nerwowego niepokoju i uczuć. A serce musi być traktowane.

  Witam, mam przerwy, mogę spędzić cały dzień i nic się nie dzieje w ciągu dnia wiele razy, ostatnio moje serce też było bardzo długie i drżące, USG niczego nie pokazuje, ekg też, co robić nie jest normalne

  Witaj, Jana. Czy przerwy w pracy serca są niebezpieczne? Zależy to od tego, z czym są związane, ponieważ arytmia może być nie tylko fizjologiczna. Często przerwy w sercu wskazują na obecność pewnych patologii o charakterze sercowo-naczyniowym, hormonalnym lub neurokrążeniowym. W kardiologii główne przyczyny przerw są związane z zaburzeniami w normalnej sekwencji przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, zaburzeniami krążenia lub zmianami strukturalnymi w sercu.

  Konieczne jest podanie pełnej liczby krwinek i sprawdzenie liczby czerwonych krwinek, ponieważ osoby z niedokrwistością z niedoboru żelaza często doświadczają nieregularnej funkcji serca. Przyczyną może być funkcjonalna aktywność tarczycy (nadczynność tarczycy) lub autoimmunologiczne zapalenie tarczycy. Nawet osteochondroza może wpływać na bicie serca. Potrzebne są dalsze badania.

  Pomijanie uderzeń serca, co to jest?

  Pomijanie uderzeń serca to nic innego jak nieregularne bicie serca, które może wystąpić z różnych powodów. W obecności innych chorób sercowo-naczyniowych nieprawidłowości pracy serca są bardziej wyraźne niż w przypadku, gdy są funkcjonalne lub bez widocznej przyczyny.

  W normalnym stanie około 60-90 uderzeń / min jest określane u osoby. Podczas omijania uderzeń serca można zaobserwować normalne tętno i bradykardię, tachykardię.

  Jeśli często odnotowuje się skoki tętna, nie wahaj się odwiedzić lekarza. Po badaniu fizycznym pacjent zostaje wysłany na instrumentalne metody badania, przy czym najpierw wykonuje się elektrokardiografię. Jeśli występują organiczne choroby serca, wykonuje się USG serca, badanie MRI, badanie rentgenowskie. Przy częstych arytmiach, które często obserwuje się, pomija się bicie serca, najczęściej wyznaczane jest badanie elektrofizjologiczne.

  Wideo: Trudne pytania o rytmy serca

  Dlaczego pomijanie uderzeń serca

  Występowanie braku rytmu wiąże się przede wszystkim z naruszeniem aktywności skurczowej głównych rozruszników serca - węzła zatokowego, węzła przedsionkowo-komorowego. Dzieje się tak w różnych wrodzonych i nabytych patologiach, kiedy oprócz rytmu zmienia się w górę lub w dół.

  W niektórych przypadkach powstają dodatkowe ogniska ektopowe, które zaczynają generować własne impulsy, w wyniku czego tętno zostaje utracone. Do tego mogą przyczynić się niedokrwienne, zawałowe, dystroficzne i inne stany patologiczne.

  Pomijanie uderzeń serca jest bardziej prawdopodobne w przypadku następujących chorób:

  • choroba wieńcowa serca;
  • nadciśnienie;
  • dusznica bolesna;
  • kardiomiopatia;
  • wady serca;
  • zapalenie mięśnia sercowego i inne procesy zapalne.

  Choroby te są sercowe. Ale brakujące uderzenia serca często występują w patologiach bezkardiograficznych. Szczególnie często - z różnymi emocjonalnymi przeciążeniami, stresem, przedłużającym się pobudzeniem Czasami nawet normalne ćwiczenia mogą powodować zaburzenia rytmu. Również choroby endokrynologiczne, niewłaściwe stosowanie niektórych leków i zaburzenia metabolizmu elektrolitów często prowadzą do nieprawidłowych oznaczeń tętna.

  Formy manifestacji patologii

  Nieobecność uderzeń serca łączy się głównie z trzema formami arytmii - tachykardią, bradykardią i ekstrasystolią, które w zależności od przebiegu patologii mogą być mniej lub bardziej wyrażone.

  Przy tachykardii występuje częstsze skurcze serca, od około 100 uderzeń / min i więcej. Istnieją podobne formy częstoskurczu o podobnych cechach patognomonicznych:

  • na mechanizm występowania - ogniskowy, powrotny, automatyczny;
  • lokalizacja - zatokowa, przedsionkowo-komorowa, przedsionkowa i komorowa;
  • z przepływem - ostry, napadowy, nawracający i trwały.

  Tachykardia ma szereg charakterystycznych objawów, które pozwalają zrozumieć, z czym radzić sobie w pierwszych minutach rozwoju patologii. Przede wszystkim jest to uczucie, że serce wyskakuje z piersi. Ponadto w klinice często pojawiają się pominięcia uderzeń serca, gwałtowne zmęczenie, uczucie osłabienia i zawroty głowy. Jeśli osoba wykonuje pracę fizyczną w tym czasie, może nie mieć wystarczającej ilości powietrza, jego oddech staje się częstszy.

  Ważne jest, aby przy częstoskurczu fizjologicznym oznaki częstego bicia serca w spokojnym stanie szybko mijały. W przypadku postaci patologicznej są one obserwowane przez długi czas, dlatego niezwykle ważne jest, aby nie przegapić niebezpiecznego stanu i porozmawiać z lekarzem na czas.

  Bradykardia nie rozwija się tak często, jak tachykardia, jednak może również objawiać się pominięciem uderzeń serca. Inne charakterystyczne objawy patologii to tętno 50 uderzeń / min i niższe, co wskazuje na wolniejsze bicie serca. Można również określić warunki przedświadomości i omdlenia, zmiany poziomu ciśnienia krwi, narastające osłabienie, często niezależne od wysiłku fizycznego.

  Przeważnie bradykardia jest rozpoznawana u osób starszych, nie tak często u młodych. W zależności od pewnych cech wyróżnia się następujące grupy patologii:

  • z kursem - przewlekłym i napadowym lub napadowym;
  • według typu - blok przedsionkowo-komorowy, zespół chorej zatoki.

  Definicja bradykardii powinna ostrzec pacjenta i jego krewnych, ponieważ choroba ta często prowadzi do poważnych powikłań.

  Uderzenia są dość dobrze znane wielu ludziom, ponieważ te zaburzenia rytmu występują zarówno u pacjentów, jak i zdrowych. Jedyną rzeczą w przebiegu patologicznym można zaobserwować różne nieprzyjemne komplikacje oprócz uderzeń. W niektórych przypadkach tworzenie się skurczów dodatkowych jest związane z tachyarytmią, a następnie przebieg choroby uważa się za mniej korzystny.

  Istnieją następujące formy ekstrasystolu:

  • na gęstość - pojedyncze i pary;
  • lokalizacja - przedsionkowa, komorowa, zatokowa, przedsionkowo-komorowa;
  • w częstotliwości na godzinę - rzadko (mniej niż 10), średnio (od 10 do 30), często (ponad 30).

  Wśród przejawów ekstrasystolu główną rolę odgrywa brakujące uderzenia serca. To pod maską zakłóceń w pracy serca jest to, że większość pacjentów postrzega skurcze dodatkowe. Inne objawy osłabienia i zawrotów głowy są mniej charakterystyczne dla przedstawionej patologii.

  Grupy ryzyka

  Wiele wariantów tachykardii, bradykardii i ekstrasystolu nie stanowi szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. Pacjent może nawet odczuwać wyraźne i częste przerwy i pominięcia uderzeń serca, ale gdy zostanie zdiagnozowany, jest to często definiowane jako zaburzenie układu nerwowego. Jednocześnie dość niebezpieczne mogą być arytmie, zagrażające zatrzymaniem krążenia lub inne patologie.

  Najbardziej niebezpieczne arytmie dla pacjenta to takie, które mogą być powikłane migotaniem / trzepotaniem komór lub zwiększać ryzyko niewydolności serca. W szczególności takie patologie obejmują częstoskurcz komorowy, zespół chorego węzła zatokowego, całkowitą blokadę przedsionkowo-komorową itp. Z reguły, nawet w trudnych przypadkach, jeśli zwrócisz uwagę na chorobę na czas i podejmiesz odpowiednie środki, wartość prognostyczna patologii poprawi się.

  Wideo Jakie jest normalne tętno?

  Przepuszcza impulsy dziennie 8540 extrasystoles

  Powiązane i zalecane pytania

  1 odpowiedź

  Szukaj w witrynie

  Co jeśli mam podobne, ale inne pytanie?

  Jeśli nie znalazłeś potrzebnych informacji wśród odpowiedzi na to pytanie lub problem jest nieco inny niż przedstawiony, spróbuj zadać lekarzowi kolejne pytanie na tej stronie, jeśli jest to główne pytanie. Możesz także zadać nowe pytanie, a po chwili nasi lekarze odpowiedzą. To jest darmowe. Możesz również wyszukać niezbędne informacje w podobnych pytaniach na tej stronie lub na stronie wyszukiwania witryny. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli polecisz nas swoim znajomym w sieciach społecznościowych.

  Medportal 03online.com prowadzi konsultacje medyczne w trybie korespondencji z lekarzami na stronie. Tutaj znajdziesz odpowiedzi od prawdziwych praktykujących w swojej dziedzinie. Obecnie na stronie znajdują się porady dotyczące 45 dziedzin: alergolog, wenerolog, gastroenterolog, hematolog, genetyk, ginekolog, homeopata, dermatolog, ginekolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, endokrynolog dziecięcy, dietetyk, immunolog, infektiolog, neurolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, endokrynolog dziecięcy, dietetyk, immunolog, infektiolog, neurolog dziecięcy, chirurg żywieniowy, immunolog, infektiolog, neurolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, chirurg immunologiczny, chirurg infekcyjny, neurolog dziecięcy, chirurg dziecięcy, chirurg dziecięcy logopeda, Laura, mammolog, prawnik medyczny, narcyz, neuropatolog, neurochirurg, nefrolog, onkolog, onkolog, chirurg ortopeda, okulista, pediatra, chirurg plastyczny, proktolog, Psychiatra, psycholog, pulmonolog, reumatolog, seksuolog-androlog, dentysta, urolog, farmaceuta, fitoterapeuta, flebolog, chirurg, endokrynolog.

  Odpowiadamy na 95,61% pytań.

  Serce Feniksa

  Strona internetowa Cardio

  Przerwy serca: chybia, bije, co robić

  W tej publikacji dowiesz się: dlaczego występują zakłócenia w pracy serca, nieregularna praca serca, przyspieszenie i spowolnienie rytmu. Objawy zaburzeń, jak rozpoznać diagnozę, co robić, jeśli występuje nieprawidłowość w pracy serca.

  Serce zawsze bije w tym samym rytmie, co wskazuje na jego dobrą pracę. Skurcz serca to węzeł zatokowy (rozrusznik), który ma skupisko specjalnych komórek. Węzeł wytwarza bodziec elektryczny w postaci pobudzenia, który rozprzestrzenia się przez układ przewodzący serca do wszystkich jego oddziałów, a mięsień sercowy ulega zmniejszeniu.

  Czasami występują zaburzenia w pracy serca, zwane arytmią. Częstotliwość skurczów zmienia się - przyspiesza lub zmniejsza się. Optymalne tętno wynosi 60-90 uderzeń na minutę.

  1. Tachykardia - zwiększona częstość akcji serca (powyżej 90 uderzeń na minutę).
  2. Bradycardia –– redukcja tętna (mniej niż 60 uderzeń na minutę).
  3. Extrasystole - niezwykłe skurcze serca.

  Zaburzenia rytmu serca są możliwe w postaci napadów - napadów. Jest to możliwe i całkowicie bezobjawowe. Zaburzenia rytmu serca są związane z chorobami serca lub mogą nie być z nimi związane. Pacjenci są leczeni przez kardiologa.

  Tachykardia

  Charakteryzuje się zwiększonym tętnem ponad 90 uderzeń na minutę.

  Mechanizm rozwoju

  Mechanizm odwrotny to powtarzające się wzbudzenia w jednym obszarze mięśnia sercowego, co powoduje ruch kołowy.

  Ektopowy częstoskurcz nadkomorowy występuje z powodu ektopowych impulsów elektrycznych pochodzących z przedsionków.

  Tachykardia spustowa objawia się w postaci krótkich epizodów powstających w wyniku postpolaryzacji.

  Dlaczego serce bije z przerwami i pomija bity?

  Serce bije z przerwami, brakuje uderzeń - wszystko to z powodu naruszenia unerwienia nerwowego. Takie zmiany prowadzą do poważnych konsekwencji, pojawienia się nowych chorób układu krążenia. Dotknięte są narządy docelowe: naczynia, nerki, mózg.

  Choroby serca w XXI wieku martwią nawet osoby w wieku 30 lat. Niewłaściwa dieta, brak mobilnego stylu życia, ciągły stres, ignorowanie chorób przewlekłych (na przykład próchnicy), prowadzą do zaburzeń w całym ciele. Serce i naczynia krwionośne są najczęściej narażone na niekorzystne czynniki, a funkcją tego narządu jest ciągły przepływ krwi do narządów, tkanek, komórek.

  Zakłócaj dobrze skoordynowaną pracę rytmu serca, nie każda choroba jest w stanie. Serce bije z przerwami z powodu przewlekłego działania na organizm, ponieważ wirusom, bakteriom, prionom trudno jest złamać unerwienie nerwów. Jest w stanie sprowokować tylko niektóre czynniki:

  • zawał mięśnia sercowego;
  • skutki uboczne leków;
  • nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołów dokrewnych: przysadka mózgowa, nadnercza, tarczyca i przytarczyce, podwzgórze;
  • porażenie centralne, niedowład, dekompensacja układu nerwowego;
  • stresujące sytuacje;
  • niekontrolowane przyjmowanie nikotyny, alkoholu etylowego, związków narkotycznych (konopie, kokaina, heroina, przyprawy);
  • menopauza u kobiet;
  • nieprawidłowości prenatalne (choroba Fallota, wady serca - otwórz przewód Batalova lub owalny otwór);
  • nadmierne spożycie żywności, otyłość;
  • procesy zapalne serca: zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego;
  • zatrucie chemiczne;
  • wysokie ciśnienie krwi.

  Czynniki te są najbardziej powszechne w praktyce medycznej i etiologii zaburzenia rytmu serca. Brakujące bicie serca obserwuje się po zawale mięśnia sercowego. Obszar martwiczy rośnie pod strupem, a tkanka łączna w postaci blizn na miejscu. Miejscowy przepływ wieńcowy jest upośledzony, gdy nadchodzi moment skurczu (bicie serca), wypada pewien obszar mięśnia sercowego.

  Zaburzenia układu nerwowego działają nieco inaczej. Stresujące sytuacje aktywują współczulną część systemu wegetatywnego, w wyniku czego uwalniane są katecholaminy (adrenalina, dopamina), hormony stresu (kortyzol), hormon antydiuretyczny. Substancje zaczynają działać na korę mózgową, węzeł zatokowo-przedsionkowy (kontrolujący rytm bicia serca), rdzeń, w którym znajduje się środek serca. Występuje wzrost częstości tętna (tachykardia), a gdy wszystko ustępuje, zaczynają brakować drżenia serca.

  Kiedy serce bije z przerwami, pojawia się wyraźny objaw. Pacjenci zaczynają odczuwać emisje serca, przychodzi lęk przed śmiercią. Jednak w elektrokardiogramie lekarze nauczyli się usystematyzować, wybrać pewne grupy arytmii i dopiero wtedy przepisać niezbędne leczenie. Arytmia ma postać:

  • bradykardia (zmniejszenie częstości akcji serca w skurczu i rozkurczu);
  • tachykardie (zwiększona częstość akcji serca powyżej 90 uderzeń na minutę);
  • arytmia zatokowa (nieregularne bicie serca bez sekwencji rytmicznej, ale jednocześnie pełne skurcze i diastole są widoczne w EKG);
  • migotanie przedsionków (pacjent cierpi na trzepotanie w klatce piersiowej, ból, duszność);
  • extrasystole (dodatkowy skurcz jest widoczny na EKG, po pełnym cyklu serca ludzie obawiają się odczucia rzutu serca);
  • blok przedsionkowo-komorowy (obserwowany u ciężkich pacjentów, w stadium śmierci klinicznej, agonii, gdy nie ma rytmu, a przewodnictwo włókien nerwowych jest zablokowane, innymi słowy jest to zatrzymanie akcji serca);
  • napadowy tachykardia (tachykardia, która zaczyna się od 220 uderzeń i powyżej).

  Lista arytmii nie jest tak duża. Pomimo nieszkodliwych objawów klinicznych, wskazuje to na poważne zaburzenia w ludzkim ciele. Niebezpieczeństwem jest napadowa tachykardia, która pojawia się po tym, jak serce traci tętno. Wszystko zaczyna się ostro, co prowadzi do poważnych konsekwencji, w tym śmierci (20% pacjentów).

  Osoby cierpiące na reumatyzm, nadciśnienie, otyłość - pierwsze w kolejce na oddziale intensywnej terapii. Jeśli zignorują swoje choroby i nie wyleczą, czasami mają zaburzenia rytmu serca. Również młodzi chłopcy, którzy spożywają nadmierne ilości napojów alkoholowych, są narażeni na ryzyko wystąpienia ekstrasystolii lub blokady węzła przedsionkowo-komorowego, aby otrzymać lekcję życia w formie zawału serca.

  Starsi ludzie są najbardziej podatni na arytmię. Około 70% starszych pacjentów skarży się na ekstrasystolię, napadowy tachykardię. Wynika to ze słabego wypełnienia komór serca, kruchych naczyń, powolnych procesów metabolicznych. Medycyna stara się zminimalizować ryzyko zawałów serca u osób starszych z powodu pominięcia udarów, które spowodowały skurcze naczyń wieńcowych. Musisz angażować się w aktywność fizyczną, dobrze jeść, mniej reagować emocjonalnie na stresujące sytuacje, skrajne sytuacje życiowe.

  Kiedy serce bije z przerwami, najlepiej natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarza.

  Konieczne jest uświadomienie sobie powagi arytmii, aby prawidłowo je odróżnić. Właściwe kompleksowe leczenie pomoże kontrolować rytm serca, przedłuży życie. Wykwalifikowana opieka medyczna jest integralną częścią leczenia zaburzeń mięśnia sercowego, co prowadzi do poważnych konsekwencji.

  Serce bije z przerwami

  Niestety niewielu ludzi może dziś pochwalić się całkowicie zdrowym sercem, które działa bez zakłóceń. Wtedy będzie brakowało kilku uderzeń, będzie szczypać, a potem odwrotnie będzie brzmiało nienormalnie. Takie sztuczki mogą być dość przerażające, ponieważ dziś statystyki są smutne, choroby serca są znacznie młodsze i martwią się nawet osoby poniżej 30 roku życia.

  Przerwy w pracy serca są wystarczającym powodem do szukania pomocy u specjalisty, ale nie powinieneś z góry się kręcić, nawet u zdrowych ludzi, serce może być niegrzeczne z powodu nadmiernego wysiłku fizycznego, ciepła, stresu. Jeśli to zjawisko jest rzadkie i krótkotrwałe, nie ma się czego obawiać, może się to zdarzyć każdemu, ale jeśli serce jest niegrzeczne i systematyczne, a same ataki są przedłużone, jest to bezpośredni kierunek dla kardiologa. Zobaczmy, dlaczego nasze serce odmawia stabilnej pracy, co prowokuje rozwój niewydolności serca i jak można tego uniknąć.

  Przyczyny: mniej stresu i mniejsza waga

  Powody, które mogą zakłócić harmonijną pracę serca i nagrodzić osobę z arytmią. Arytmia jest stanem patologicznym, w którym dochodzi do naruszenia rytmu lub tętna. Istnieje kilka przyczyn rozwoju tej choroby. Najczęstsze to:

  • Wrodzone patologie serca, dziś lekarze starają się radzić sobie z takimi patologiami we wczesnym dzieciństwie, wykonując operacje nawet dla nienarodzonego dziecka, ale niestety, aż do całkowitego zwycięstwa nad tą sprawą jest jeszcze daleko;
  • Choroba układu sercowo-naczyniowego;
  • Nadciśnienie;
  • Wadliwe działanie tarczycy;
  • Zmiany w tle hormonalnym - prawdziwe dla kobiet w okresie menopauzy;
  • Stres, zmęczenie nerwowe i fizyczne, brak snu;
  • Nadwaga;
  • Palenie, alkohol, niekontrolowane spożywanie substancji odurzających;
  • Intoksykacja organizmu, w tym narkotyki.

  Jak widać lista nie jest mała, ale nie jest kompletna. Podawane są tylko najczęstsze przyczyny powodujące arytmię. A jeśli niektórzy z nas są trudni do wywierania wpływu bez interwencji lekarzy: wrodzona choroba serca, a następnie wykluczenie innych, to całkowicie w naszej mocy.

  Kto jest zagrożony?

  Łatwo jest izolować ludzi zagrożonych, zwłaszcza po przeczytaniu głównych powodów. To są ludzie:

  • Z wrodzoną wadą serca;
  • Z chorobami naczyń i tarczycy;
  • Kobiety w okresie menopauzy;
  • Ludzie z wysokim poziomem cholesterolu;
  • Ci, którzy są otyli;
  • Mężczyźni powyżej 45 lat.

  Mężczyźni są bardziej narażeni na to niebezpieczeństwo niż płeć piękna, takie jest pragnienie natury. Być może wynika to z faktu, że chłopcy uczą się od dzieciństwa, aby sami doświadczyli wszelkich trudności, gromadząc w ten sposób stres. Ponadto, ta sama otyłość u kobiet, jak wiadomo, ze względu na specjalne hormony żeńskie, przejawia się w osadach w udach, a to nie jest tak niebezpieczne dla serca jak słynny męski brzuszek.

  Rodzaje arytmii i ich cechy

  Niepowodzenie naszego serca może być inne, dlatego społeczność medyczna identyfikuje następujące rodzaje arytmii:

  • Częstoskurcz zatokowy: charakteryzuje się szybkim skurczem serca, ponad 90 uderzeń na minutę. Zwykle wywołane nadmiernym stresem fizycznym lub emocjonalnym mogą być spowodowane przeziębieniem;
  • Bradykardia zatokowa: częstotliwość skurczów spada do 55 uderzeń na minutę, z reguły jest spowodowana słabą wydajnością tarczycy. Z bradykardią zatokową często występuje osłabienie i senność;
  • Arytmia zatokowa: częstotliwość uderzeń nie jest jednolita. Ten rodzaj arytmii najczęściej dotyka nastolatków i dzieci. Często choroba jest związana z oddychaniem, taka arytmia często nie wymaga interwencji medycznej i nie zakłóca normalnego życia;
  • Migotanie przedsionków lub migotanie arytmii. Niebezpieczne jest, że pacjent często nie jest świadomy choroby, ale czasami można poczuć trzepotanie w okolicy klatki piersiowej, a także ból, często duszność. W strefie ryzyka ludzie, którzy nadużywają alkoholu i chorób tarczycy. Głównym objawem jest brak tętna, tzn. Tętno przekracza częstość tętna podczas słuchania;
  • Blok serca: możliwe jest określenie, że puls osoby znika całkowicie okresowo. Często chory cierpi na omdlenie, a przy całkowitej blokadzie śmierć jest możliwa.

  Z opisów można wyodrębnić główne objawy arytmii, takie jak: powolne lub szybkie bicie serca, duszność, ból w klatce piersiowej i stan przedświadomy. Ale symptomy, na razie, mogą manifestować się słabo, a wielu jest skłonnych je wypisać jako banalne zmęczenie, dlatego bądź ostrożny, słuchaj swojego zdrowia.

  Złamane serce - jak niebezpieczne może to być?

  I to będzie bardziej bolesne i przestanie - tak wielu z nas mówi, pijąc, gdy tablet validol jest całkowicie priperem. Nie, z jednej strony takie podejście do życia może być w pewnym sensie dobre, pomaga się nie denerwować, dlaczego? Ale musimy zrozumieć, że problemów związanych ze zdrowiem serca nie można zakwalifikować jako ciekawostek. Jest to poważne, a zanim wymachiemy ręką na niedyspozycję, porozmawiajmy o tym, co się stanie, jeśli w ogóle nie zwrócimy uwagi na problem.

  Jeśli nie poradzisz sobie z problemem, to ryzyko rozwoju chorób, takich jak:

  1. Zastoinowa niewydolność serca - serce po prostu działa nieefektywnie, potem się zużywa, ale ciało traci w tym przypadku, gdy krew porusza się powoli i składniki odżywcze przepływają z przerwami;

  2. Udar mózgu, dokładniej, udar niedokrwienny, niestety, choroba ta ma wysokie ryzyko śmierci.

  Leczenie, dostrajanie i pomoc dla naszego silnika

  Każde leczenie rozpoczyna się od diagnozy, lekarz nie tylko interesuje się objawami lęku, ale także przepisuje elektrokardiogram, którego wyniki zalecają odpowiednie leczenie. W niektórych przypadkach lekarz przepisuje również dodatkowe badanie, takie jak echokardiografia, która pozwala uzyskać wszystkie niezbędne informacje o wielkości serca, jego zastawkach i śledzić ruchy ścian podczas skurczów serca.

  Poniższe kroki w dużej mierze zależą od przyczyny problemu, a także od stopnia zaniedbania. Często uciekają się do pomocy leków, przepisywania leków antyarytmicznych, a także do zapobiegania zakrzepicy, zalecając leczenie lekami przeciwpłytkowymi. Ale sam lekarz wybiera dawkę i same leki. Jedno jest pewne, czynnik, który wywołał rozwój choroby, musi zostać usunięty. Jeśli jest to wysoki poziom cholesterolu, to dieta, która ci pomoże, jeśli jest odwodnieniem i upałem, nie zapomnij o nakryciu głowy i że na długie spacery dobrze byłoby wziąć butelkę czystej wody. Cóż, jeśli jest to stres, oznacza to, że masz dobry powód, aby myśleć o swoim życiu i zmienić je, eliminując stresujące sytuacje, na przykład wyczerpującą pracę.

  Serce pomocy w nagłych wypadkach

  To wszystko jest dobre, ale co zrobić, jeśli atak jest silny i nagle cię znalazł, a ty wciąż musisz czekać na lekarza. Oczywiście pierwsza rzecz jest szybka, ale jeśli mieszkasz w mieście takim jak Moskwa, to znasz problem korków. Problemy mogą wystąpić nawet wtedy, gdy choroba znalazła cię poza miastem, na wakacjach i dziesiątki kilometrów do najbliższego centrum medycznego, co oznacza, że ​​nie możesz się obejść bez samopomocy.

  Najpierw określ tętno. Jeśli jest wysoka, trzymaj nos i usta rękami i wywieraj ostre napięcie. Powtórz to 2-4 razy. Inna opcja: poczuj naczynie na szyi, będzie pulsowało często, więc znajdź to łatwe i masuj je jedną i drugą stroną. Możesz kliknąć na korzeń swojego języka - także bardzo skuteczne narzędzie do złagodzenia ataku. Oczywiście ostre zimno na twarzy, biorąc pod uwagę nasze zimy, to kolejna niedroga i skuteczna technika.

  Zapobieganie, wspieraj nasze serce

  Zdrowy styl życia jest być może panaceum na większość, jeśli nie na wszystkie choroby. Ale łatwo powiedzieć: zdrowy styl życia, ale musisz się do tego przyzwyczaić, ale nie jest to takie proste. Całkowite odbudowanie swojego życia w jeden dzień jest niemożliwe. Porozmawiajmy więc o dobrych nawykach, których wprowadzenie w codziennym harmonogramie przyniesie korzyści Twojemu sercu i pomoże Ci zapomnieć o problemach z nim związanych:

  • Umiarkowane ćwiczenia: chodzenie, pływanie, aqua aerobik. Pamiętaj tylko, że twój lekarz musi ci pozwolić na obciążenie. Ty sam nie powinieneś ich wyznaczać;
  • Odmowa złych nawyków: palenie i alkohol. Jedna szklanka dobrego czerwonego wina się nie liczy, wręcz przeciwnie, może być nawet przydatna, ale nie nadużywaj jej;
  • Brak stresu, pozytywne emocje;
  • Dieta, walka z otyłością, ale pamiętaj, głód jest przeciwwskazany, po prostu musisz zrezygnować ze szkodliwych produktów.
  • Fototerapia - przyjmowanie naparów ziół, nie daj się ponieść i lepiej skonsultuj się z lekarzem, ale mimo to tej metody nie można pominąć, wyciągi ziołowe mogą załatać twoje serce.

  Produkty do konserwacji serca

  Szczególnie chciałem powiedzieć o żywieniu. Tak, mniej tłuste, słone i smażone - uniwersalna formuła zdrowia. Ale porozmawiajmy o tych produktach, które nie powinny być wyłączone z diety, a wręcz przeciwnie, w wiadomościach. Jakie produkty pomogą nam pracować w sercu?

  Po pierwsze, dobrze znane suszone morele - zawierają niewielką ilość tego produktu w codziennej diecie, a twoje serce ci za to podziękuje. Dobrze jest zjeść banana lub orzechy. Aby organizm mógł otrzymać wystarczającą ilość magnezu, to jest najlepszy lek, zjeść śniadanie z ryżem lub płatkami owsianymi, nie zapominając o jedzeniu czarnego chleba i otrębów.

  A żeby zapomnieć o ciśnieniu krwi, jedz cebulę i soję.

  Serce to nasz silnik, w którym awarie są niepożądane. Utrzymanie go w stanie roboczym nie jest kaprysem, ale koniecznością. Dlatego nie machaj ręką na niego, jeśli jest taka możliwość, przynajmniej raz w roku wykonuj kardiogram. Procedura jest szybka i bezbolesna, ale pomoże ci uniknąć wielu problemów. Kochaj siebie, swoje życie i swoje serce.

  Czy są jakieś powody do obaw o zanik serca?

  Często ci, których krewni cierpią na jakąś dolegliwość serca, podlegają doświadczeniom dotyczącym stanu ich serca. Ale martwienie się o podniecenie jest najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla swojego „silnika”, ponieważ to stresujące sytuacje szybko zużywają serce i prowadzą do zakłóceń w jego pracy. Mężczyzna po pewnym czasie poważnie zaczyna wierzyć, że potrzebuje leczenia.

  Blaknięcie przez krótki czas (sekundę lub dwie) jest jedną z najczęstszych skarg osób, które mają do czynienia z ekstrapostolami. Czasami temu uczuciu może towarzyszyć szok serca i głód tlenowy.

  Ekstrasystole rozumiane są jako nadzwyczajne skurcze serca:

  1. Jeśli takie odczucia występują rzadko, najczęściej nie stanowią zagrożenia dla zdrowia.
  2. Jeśli serce „zamarza” często, plany osoby powinny regularnie odwiedzać specjalistę kardiologa.

  Często ludzie nie zauważają tych skurczów, które są poza rytmem, nie mogą powodować dyskomfortu.

  Rzadko rozwijają się w poważną patologię i zwykle występują tylko w elektrokardiogramie.

  Co powoduje zanik serca

  VSD często towarzyszą przerwy w rytmie serca. W takich chwilach człowiek czuje, że jego serce zatrzymuje się na krótki czas. Prowadzi to do niepokoju, strachu o swoje życie. Często są to jedyne objawy dystonii, które nie zawsze wymagają interwencji medycznej. Jeśli jednak zanikanie serca występuje często, zwłaszcza jeśli nie zanikają, nawet gdy osoba odpoczywa lub śpi, należy natychmiast skontaktować się ze szpitalem.

  Największym wrogiem tętna jest kofeina. Dlatego, aby utrzymać zdrowie serca, konieczne jest ograniczenie wszystkich pokarmów zawierających kofeinę.

  • kawa;
  • herbata (a zielona jest w tym względzie bardziej szkodliwa, ponieważ zawiera więcej kofeiny);
  • Coca-Cola;
  • ciemna czekolada

  Jeśli okazało się, że osoba spożywała kawę więcej niż ustalona norma (jedna filiżanka dziennie), należy spróbować wypić więcej niż zwykle czystej wody.

  Nieprzyjemne uczucie może być spowodowane zmniejszeniem stężenia glukozy we krwi. Jeśli metabolizm węglowodanów jest normalny, powinieneś spróbować jeść w tym samym czasie w małych porcjach (przyjmowanie pokarmu powinno być co najmniej pięć razy). Śniadanie jest wymagane.

  Ponadto należy preferować węglowodany „powolne” - są to kaszki:

  Śniadanie powinno być gęste (waga suchego zboża powinna wynosić co najmniej sto gramów). Jeśli przyczyną objawów jest glukoza, po normalizacji schematu dziennego, skurcze nie rytmiczne powinny być znacznie mniejsze.

  Nieodebrane uderzenia można zaobserwować pod wpływem stresu. Często zanik powoduje brak potasu. Niestety, z niedoborem tego pierwiastka śladowego w produktach spożywczych nie można go w pełni wypełnić. Dlatego lepiej jest przyjmować leki zawierające potas.

  Ale ekstrapolity nie mogą być traktowane zbyt lekko, ponieważ mogą być przyczyną poważnych naruszeń serca. Jeśli osoba zmieniła swój styl życia, nie używa kawy i innych produktów zawierających kofeinę, przyjmuje kompleksy zawierające potas, a objawy niewydolności serca nie ustają, należy skonsultować się z kardiologiem. Być może będziesz musiał monitorować EKG. Możesz więc zidentyfikować rzadką patologię związaną z bradykardią lub wolnym biciem serca.

  Często osoba nieświadomie chowa się za chorobą serca, aby uniknąć zbyt wymagającego środowiska. Kompetentny psychoterapeuta pomaga ludziom pozbyć się obaw. Zwykle lekarz przepisuje łagodne leczenie uspokajające. Nieźle pomaga w leczeniu ludowych środków układu nerwowego pacjenta. Po tym zwykle blaknięcie serca nie wymaga leczenia, staje się rzadsze lub całkowicie zanika.

  Środki zapobiegawcze

  Nie ma specjalnych środków, aby uniknąć tego problemu.

  Ale jeśli pacjent cierpi na częste skurcze dodatkowe o ustalonej IRR, potrzebuje:

  • unikać stresu psycho-emocjonalnego;
  • nie przeciążaj fizycznie;
  • prowadzić zdrowy tryb życia;
  • wyeliminować złe nawyki.

  Właściwe odżywianie w tej materii odgrywa ważną rolę. Jedzenie powinno być lekkie, chude i niesolone, zbyt ostre, pożądane jest wykluczenie. Konieczne jest preferowanie warzyw i owoców.

  Nawet jeśli okaże się, że uderzenia są zagrożeniem dla zdrowia, nie jest to powód do prowadzenia siedzącego trybu życia.

  Chodzenie na świeżym powietrzu ma korzystny wpływ na rytm serca, pomocny jest trening cardio.

  Jeśli aktywne ćwiczenia fizyczne powodują przerwy w rytmie, lepiej jest skonsultować się z lekarzem. Najprawdopodobniej poradzi sobie z przedłużonym wysiłkiem fizycznym o niskiej intensywności (na przykład chodzenie lub pływanie).

  Czy muszę leczyć przerwy w rytmie

  Jeśli objawy krótkiego zatrzymania krążenia są rzadkie, nie przeszkadzają nikomu i nie powodują paniki, to nie ma potrzeby przepisywania żadnej terapii. Kiedy VSD zalecił leczenie, aby objawy choroby były mniej wyraźne.

  Leki, które poprawiają pracę serca, są przepisywane na poważniejsze zaburzenia rytmu serca. Jeśli patologia powoduje obawy lekarzy, pacjent jest hospitalizowany, przeprowadza się dogłębne badanie i dopiero po tym otrzymuje niezbędne leczenie.

  Rośliny lecznicze są bardzo popularne:

  • wiosenny adonis;
  • trójkolorowy fiolet;
  • kwaśny;
  • szparagi

  Nie powinieneś wpadać w panikę, nawet jeśli przepisane jest leczenie zanikające, ponieważ nie jest to całkowite zatrzymanie, ale tylko mała „pauza”, ponieważ serce jest zmęczone i potrzebuje odpoczynku przez krótki okres czasu. Musisz zwracać uwagę na swoje zdrowie i nie przechodzić na drugą skrajność, gdy częste przerwy w pracy głównego ludzkiego „silnika” są uważane za zbyt lekkie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do zdrowia „serca”, natychmiast skontaktuj się ze specjalistą.

  Extrasystole - zaburzenie rytmu serca

  Kiedy zgłosić się do lekarza

  Jeśli często odczuwasz pchanie lub uderzanie w serce, wydaje się, że serce „brakuje mu rytmu” lub występują inne niezwykłe odczucia w klatce piersiowej, skonsultuj się z lekarzem. Konieczne jest określenie przyczyny tych objawów.

  Być może te odczucia są spowodowane ekstrasystolią, ale możliwe jest, że mogą być spowodowane innymi zaburzeniami, w tym zaburzeniami rytmu, poważną chorobą serca, lękiem, niedokrwistością lub infekcjami.

  Serce składa się z czterech komór: górnej dwóch (przedsionków) i dwóch dolnych (komór). Tętno jest zwykle kontrolowane przez węzeł zatokowo-przedsionkowy znajdujący się w prawym przedsionku. Jest to źródło fizjologicznego rytmu serca, z którego odchodzą gałęzie do węzła przedsionkowo-komorowego (węzeł przedsionkowo-komorowy znajdujący się w przegrodzie międzyprzedsionkowej może generować impulsy nerwowe, gdy węzeł przedsionkowo-zatokowy nie działa). Z węzła zatokowego impulsy elektryczne, które powodują bicie serca, przedostają się do komór przez przedsionki, powodując ich kurczenie się i pchanie krwi do płuc i wszystkich innych narządów i części ciała.

  Ekstrasystol jest przedwczesną redukcją całego serca lub jego poszczególnych części (zazwyczaj komór).

  Te skurcze są zwykle przed następnym skurczem serca i często zakłócają normalny rytm serca i kolejność ruchu krwi (najpierw przedsionki, potem komory). W rezultacie te niezwykłe, niezsynchronizowane skurcze zmniejszają skuteczność krążenia krwi w organizmie.

  Przyczyny uderzeń nie zawsze są jasne. Niestabilność elektryczna serca może być spowodowana działaniem niektórych czynników zewnętrznych, chorób serca lub zmian w organizmie. Niewydolność serca lub bliznowacenie mięśnia sercowego może również spowodować porażenie impulsów elektrycznych. Przedwczesne bicie serca może być związane z:

  • zmiany chemiczne lub zaburzenia równowagi w organizmie;
  • niektóre leki, w tym tradycyjne leki na astmę;
  • alkohol lub narkotyki;
  • zwiększony poziom adrenaliny z powodu nadmiernego stosowania kofeiny, aktywności fizycznej lub zwiększonego lęku;
  • uszkodzenie mięśnia sercowego w wyniku choroby wieńcowej serca, wrodzonej choroby serca, wysokiego ciśnienia krwi lub zakażenia (zapalenie mięśnia sercowego).

  Następujące stymulanty, choroby i czynniki zwiększają ryzyko rozwoju ekstrasystolnego:

  • kofeina;
  • alkohol;
  • tytoń i nikotyna;
  • aktywność fizyczna;
  • wysokie ciśnienie krwi (nadciśnienie);
  • niepokój;
  • choroby serca, w tym wrodzone choroby serca, choroba wieńcowa serca, atak serca, zapalenie mięśnia sercowego i kardiomiopatia.

  Częste lub stałe ekstrasystole lub ekstrasystole w określonym wzorze wskazują na wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca (arytmii). W rzadkich przypadkach, gdy ekstrasystolii towarzyszy choroba serca, częste przedwczesne skurcze mogą prowadzić do powstania śmiertelnie niebezpiecznego powikłania - migotania (chaotyczne nieproduktywne skurcze serca).

  Dlatego bardzo ważne jest rozpoznanie ekstrasystolu, określenie jego przyczyny i leczenie choroby podstawowej, która spowodowała takie zaburzenie rytmu.

  Przeniesiono CABG naczyń serca. Pięć lat później ekstrasystole zaczęły przeszkadzać. Przeczytałem wyjaśnienia na ten temat i uspokoiłem się. Dzięki za wyjaśnienie. Czasami gorzej. A teraz wszystko w porządku! Życzę wszystkim zdrowia i optymizmu!

  Jak długo można pić allapininę, mam 70 lat, piję już od 3 lat EXTRASICITY 1300-1400 VENTRICLE i PRDERREDIVOCAL 1300-1500 na minutę.

  Leczę ekstrasystole alkoholem, nie używam go przez około 2 miesiące i zaczynają się coraz częściej, piję do 3 dni z rzędu i to wszystko. Po jednym dniu nie ma żadnych skurczów przez okres do 2 miesięcy. Lekarze nie mogą nic o tym powiedzieć. Leczę się tak już od około 8 lat, żadne leki nic nie pomagają, noszę urządzenie nagrywające przez 3 dni i lekarz nie powiedział nic strasznego, ale oczywiście na tę jakość życia ma wpływ ten brud - ekstrasystole.

  Cóż i żarty na ciebie, Vladimir!

  Witam, jestem inwalidą trzeciego etapu Moje choroby to nadciśnienie 2-gie, osteochondroza szyjki macicy i lędźwiowego odcinka piersiowego wyporności i wypukłości oraz przepuklina Schmordela. pozbędą się ich po stanie lęku z powodu bicia serca i wzrostu ciśnienia.

  Extrasystole - najczęstszy rodzaj zaburzeń rytmu serca

  A jednak, gdy pojawiają się jej objawy, lepiej nie odkładać wizyty u lekarza.

  Brak kolejki

  Udar: jak zapobiegać problemom i co robić przed przybyciem specjalistów

  Zwykle ludzie zmagający się z tym problemem skarżą się, że ich serce zatrzymuje się na kilka sekund. W niektórych przypadkach może to towarzyszyć uczucie bicia serca, uczucie braku powietrza. Powód tego ekstrasystolu - niezwykłe bicie serca. W sercu pojawia się impuls, dzięki któremu jeden skok pojawia się wcześniej niż jest to konieczne, a następny w momencie, w którym powinien. W związku z tym przerwa między skurczami wydłuża się - powoduje to nieprzyjemne objawy.

  Extrasystole - najczęstszy rodzaj arytmii. Nadzwyczajne skurcze serca występują okresowo u 70–80% osób powyżej 50 roku życia. Są też młodzi ludzie, w tym sportowcy z wyszkolonym sercem. Z tego powodu wielu ludzi uważa, że ​​takie zakłócenia rytmu nie są niebezpieczne. Nie jest to jednak całkowicie prawda. Ekstrasystol może być spowodowany różnymi przyczynami, a zatem może mieć różne konsekwencje. Na tej podstawie i zdecyduj o badaniu.

  Traktować czy nie traktować?

  # 9679; Terapia nie jest potrzebna. Jeśli przerwy w rytmie są rzadkie, występują rzadko, a jednocześnie osoba nie ma innych problemów z sercem, tak naprawdę nie trzeba traktować uderzeń. W tym przypadku nazywany jest funkcjonalny. Może to być spowodowane nadmiernym używaniem kawy lub alkoholu, stresem. U kobiet przypadki extrasystole są często obserwowane podczas miesiączki. Skłonny do występowania osób z dystonią pozaznaczkową z dystonią wegetatywną. Nawiasem mówiąc, są szczególnie trudni do zniesienia nadzwyczajnych uderzeń serca.

  W tym przypadku wystarczy, aby osoba prowadziła zdrowy tryb życia, była mniej nerwowa, rezygnowała ze środków pobudzających, takich jak kawa i alkohol - i wszystko samo wróci do normy. Pomogą w tym również produkty bogate w magnez i potas: zboża, sałata liściasta, persimmon, suszone morele, owoce cytrusowe.

  # 9679; Przyjmowanie leków jest konieczne, jeśli zanikanie występuje przy już istniejącej chorobie serca: inne rodzaje zaburzeń rytmu serca, choroba wieńcowa lub choroba serca, kardiomiopatia itp. Pozornie nieszkodliwe na pierwszy rzut oka skurcze w tym przypadku mogą poważnie pogorszyć przebieg głównej choroby, a nawet stanowić zagrożenie dla życie, prowadzące do migotania przedsionków lub komór serca. Dlatego należy je wyeliminować tak dalece, jak to możliwe.
  Z reguły leczenie jest konieczne, nawet jeśli dana osoba ma ponad 200 ekstrasystoli dziennie.

  Nawet jeśli nie ma uszkodzeń serca, takie częste przerwy mogą pogorszyć jakość życia danej osoby. Ponadto, dzięki dodatkowym skurczom, emisja krwi z serca jest zmniejszona, a zatem dopływ krwi do wielu narządów, w tym mózgu, jest osłabiony.

  # 9679; Traktuj potrzebę, ale nie serce. Czasami samo wyblaknięcie serca nie wymaga leczenia, ale jest oznaką innej dolegliwości, która z kolei wymaga terapii. Na przykład, ekstrasystole często występują z nadczynnością tarczycy, zwiększoną funkcją tarczycy. Jej hormony, produkowane w nadmiarze, zatruwają ciało, a serce na to reaguje.

  Migotanie przedsionków - „nowa” przyczyna udaru

  Małe zakłócenia rytmu - powód do myślenia o osteochondrozie kręgosłupa szyjnego, mogą być oznaką nerwicy. W tym przypadku wystarczy wyeliminować główny problem: zrekompensować nieprawidłowości w tarczycy, usunąć zaciski mięśniowe w okolicy szyjki macicy, wypić lek łagodzący. Potem serce z reguły zaczyna gładko bić.

  Żeby nie było zamieszania

  Jak widzisz, istnieje wiele opcji i dość problematyczne jest samodzielne ustalenie, czy przerwy w sercu są niebezpieczne. Kardiolodzy są jednomyślni w jednej kwestii: jeśli okresowo odczuwasz pchanie serca i pauzuje po nich, lepiej nie zgadywać, ale skonsultować się ze specjalistą. Jest to również ważne, ponieważ daleko od wszystkiego, co postrzegane jest jako zatonięcie serca, jest w rzeczywistości ekstrasystolizm. Na przykład wiele osób często myli się z przerwami w bólu serca (co prawie zawsze wskazuje na problem wymagający leczenia) lub neuralgią międzyżebrową.

  Banalne EKG pomoże wyeliminować zamieszanie - przy częstych dodatkach takie badanie wystarczy, aby je wykryć. Jeśli zanikanie występuje rzadziej lub na przykład tylko wieczorem, sensowne jest prowadzenie codziennego monitorowania Holtera. Kompaktowe urządzenie, które przywiązuje się do ciała i oddaje rytm serca, da odpowiedzi na wszystkie pytania.

  Dlaczego serce bije z przerwami i pomija bity?

  Co może prowadzić do zaburzeń rytmu?

  Zakłócaj dobrze skoordynowaną pracę rytmu serca, nie każda choroba jest w stanie. Serce bije z przerwami z powodu przewlekłego działania na organizm, ponieważ wirusom, bakteriom, prionom trudno jest złamać unerwienie nerwów. Jest w stanie sprowokować tylko niektóre czynniki:

  • zawał mięśnia sercowego;
  • skutki uboczne leków;
  • nieprawidłowe funkcjonowanie gruczołów dokrewnych: przysadka mózgowa, nadnercza, tarczyca i przytarczyce, podwzgórze;
  • porażenie centralne, niedowład, dekompensacja układu nerwowego;
  • stresujące sytuacje;
  • niekontrolowane przyjmowanie nikotyny, alkoholu etylowego, związków narkotycznych (konopie, kokaina, heroina, przyprawy);
  • menopauza u kobiet;
  • nieprawidłowości prenatalne (choroba Fallota, wady serca - otwórz przewód Batalova lub owalny otwór);
  • nadmierne spożycie żywności, otyłość;
  • procesy zapalne serca: zapalenie wsierdzia, zapalenie osierdzia, zapalenie mięśnia sercowego;
  • zatrucie chemiczne;
  • wysokie ciśnienie krwi.

  Jak łatwo jest oczyścić naczynia i pozbyć się bólów w klatce piersiowej. Sprawdzony sposób - napisz przepis. Czytaj więcej

  Czynniki te są najbardziej powszechne w praktyce medycznej i etiologii zaburzenia rytmu serca. Brakujące bicie serca obserwuje się po zawale mięśnia sercowego. Obszar martwiczy rośnie pod strupem, a tkanka łączna w postaci blizn na miejscu. Miejscowy przepływ wieńcowy jest upośledzony, gdy nadchodzi moment skurczu (bicie serca), wypada pewien obszar mięśnia sercowego.

  Zaburzenia układu nerwowego działają nieco inaczej. Stresujące sytuacje aktywują współczulną część systemu wegetatywnego, w wyniku czego uwalniane są katecholaminy (adrenalina, dopamina), hormony stresu (kortyzol), hormon antydiuretyczny. Substancje zaczynają działać na korę mózgową, węzeł zatokowo-przedsionkowy (kontrolujący rytm bicia serca), rdzeń, w którym znajduje się środek serca. Występuje wzrost częstości tętna (tachykardia), a gdy wszystko ustępuje, zaczynają brakować drżenia serca.

  Źródła: http://www.womenhealthnet.ru/cardiology/1060.html, http://www.aif.ru/health/life/38224, http://vashflebolog.ru/diagnostics/pulse/serdce-betsya- s-pereboyami-propuski-udarov.html

  Brak komentarzy!

  Podziel się swoją opinią

  Przyczyny niewydolności serca

  Arytmia jest stanem patologicznym, a sama w sobie nie może przeminąć, ale nie powinna też rozwijać się na niebiesko, więc należy ją natychmiast leczyć. Jaka jest przyczyna powstawania nieprawidłowości w rytmie serca? Główne czynniki to:

  • Patologie odziedziczone po rodzicach lub wrodzona choroba serca. Do tej pory walka z takimi objawami arytmii zaczyna się od wczesnego dzieciństwa, czasem przed narodzinami dziecka, ale naukowcy nie mogą jeszcze pochwalić się całkowitym zwycięstwem nad chorobą.
  • Choroby układu sercowo-naczyniowego.
  • Problemy z tarczycą.
  • Napięty tryb życia, stresujące sytuacje i załamania nerwowe, brak odpowiedniego odpoczynku.
  • Otyłość i cukrzyca.
  • Punkt kulminacyjny.
  • Nadużywanie alkoholu i papierosów.
  • Obecność w diecie obfitości fast foodów.
  • Częste stosowanie napojów zawierających kofeinę.
  • Duże dawki leków.

  U zdrowej osoby, której ciało nie jest narażone na te szkodliwe czynniki i nawyki, arytmia nie może się rozwinąć. Dlatego pierwszą rzeczą do zrobienia jest pozbycie się złych nawyków i przestanie jeść fast foody.

  Ryzyko pulsu

  Niektóre choroby mogą pośrednio wpływać na występowanie niepowodzeń w układzie sercowo-naczyniowym i prowadzić do zakłócenia normalnego rytmu serca. Następujące choroby są uważane za niebezpieczne:

  1. Nadciśnienie - na tle choroby mogą wystąpić procesy, które przyczyniają się do deformacji ściany lewej komory. Na pewnym etapie doprowadzi to do zmiany ilości pompowanej krwi, dlatego serce bije z przerwami.
  2. Czynnik genetyczny.
  3. Choroba tarczycy, która ciężko działa, powoduje nieproporcjonalną produkcję hormonów, co prowadzi do zwiększenia częstości akcji serca. W tym przypadku rozwój migotania nie trwa długo. Jeśli choroba charakteryzuje się niewystarczającym poziomem produkcji hormonów, wówczas rozwija się bradykardia.
  4. Cukrzyca - w fazie dekompensacji po posiłku występuje niekontrolowane uwalnianie glukozy. Jest to korzystne tło dla objawów choroby wieńcowej i nadciśnienia. Niski poziom cukru we krwi pacjenta wpływa na pojawienie się zakłóceń w pracy serca.
  5. Naruszenie składu biochemicznego krwi - równowaga elektrolitów (potasu, magnezu i sodu) wspiera normalną częstotliwość impulsów serca. Każda niewydolność równowagi może prowadzić do zaburzeń aktywności elektrycznej serca, co powoduje rozwój arytmii.

  Objawy zaburzeń rytmu serca

  Trudność w identyfikacji nieprawidłowości w trybie serca we wczesnym stadium jest ukrytym przejawem objawów choroby. Często tylko objawy pojawiające się w późnych stadiach choroby można wykryć niezależnie.

  To ważne! Regularne badania lekarskie obejmują elektrokardiogram, dzięki wynikom uzyskanym podczas badania pozbędziesz się wątpliwości i zidentyfikujesz każdą chorobę serca na wczesnym etapie rozwoju.

  Oto niektóre przejawy zaburzonego rytmu serca, które powinny wyglądać przede wszystkim:

  • Uczucie spontanicznej niewydolności serca.
  • Szybki lub powolny rytm serca.
  • Ból po lewej lub prawej stronie klatki piersiowej.
  • Częste ataki duszności.
  • Ataki nudności po jedzeniu.
  • Zawroty głowy i omdlenia.

  Obecność tych objawów może pośrednio wskazywać na arytmię, ponieważ choroby innych narządów mają podobne objawy. Ale w każdym przypadku obecność jednego z objawów wskazuje na zły stan zdrowia, więc lepiej natychmiast skontaktować się z ekspertami.

  Typy awarii

  Każde odchylenie od normalnego rytmu nazywane jest arytmią, ale patologia ma kilka form manifestacji. Zdarza się, że przerwy w pracy serca objawiają się w stanie spoczynku, ataki są możliwe w wyniku zakłóceń w zwykłym rytmie oddychania, na przykład z ćwiczeń. W zależności od objawów choroby arytmię można podzielić na następujące formy:

  • Tachykardia zatokowa - jeśli serce bije z przyspieszonymi naciskami, są pacjenci, u których osiągają 100 uderzeń na minutę. Powodem rozwoju takich arytmii są nadmierne ćwiczenia, zmęczenie i częste sytuacje stresowe.
  • Arytmia zatokowa - istota nieregularności w stałej heterogeniczności rytmu serca. Zazwyczaj takie nieprawidłowości w pracy serca są spowodowane problemami z układem oddechowym, najbardziej cierpią dzieci i młodzież. Taka arytmia nie ma negatywnych skutków, nie wpływa na rozwój innych patologii serca.
  • Bradykardia zatokowa jest odwrotną stroną zaburzenia rytmu serca, gdy liczba uderzeń na minutę nie przekracza 55. Przyczyną rozwoju takiego opóźnienia jest problem z tarczycą.
  • Migotanie arytmii - najniebezpieczniejsze naruszenie serca. Osoba z takim występkiem może żyć bez wiedzy o niej, zanim inne choroby układu sercowo-naczyniowego nie przejawiają się na tle arytmii.

  To ważne! Aby zidentyfikować migotanie arytmii, należy zwracać uwagę na stan zdrowia i zauważać wszelkie problemy z sercem. Pojawia się objaw nagłych szarpnięć serca, którym towarzyszą nieprzyjemne odczucia. Przechodzi szybko i może nie pojawić się przez długi czas!

  • Blok serca jest niebezpieczną patologią, z jej brakującymi uderzeniami serca, a czasami puls zatrzymuje się na jakiś czas. W tej formie objawy są wyraźne, przypadki utraty przytomności nie należą do rzadkości.

  Diagnostyka

  Podczas wizyty u lekarza najpierw pyta pacjenta o dolegliwości zdrowotne. Ale nawet jeśli ich nie ma, wysyłany jest do elektrokardiogramu. W skomplikowanych przypadkach arytmii możliwe jest zdiagnozowanie codziennego stanu osoby, a następnie wyznaczenie leczenia.

  Metoda określania zaburzeń rytmu serca ma kilka opcji:

  • Testowanie z aktywnością fizyczną - pacjent wykonuje ćwiczenia na rowerze stacjonarnym lub bieżni, podczas gdy czujniki są z nim połączone, co powoduje odczyty serca. Ćwiczenia zastępuje się wprowadzeniem do krwi specjalnych leków pobudzających, jeśli pacjent nie jest w stanie samodzielnie wykonać testu.
  • Test na pochyłym stole - pacjent kładzie się na stole, ciało przesuwa się do różnych pozycji i wykonuje się kardiogram. Procedura jest długa, trwa około 40 minut. Wskazaniami do takich badań są skargi na częste zaniki świadomości u pacjenta. Testowanie nie jest zalecane po posiłkach.
  • Test elektrofizjologiczny - elektrody są przymocowane do ciała wzdłuż mięśnia sercowego, dokonywane są odczyty. Dzięki tej procedurze można obserwować propagację impulsów elektrycznych w sercu, wygodnie jest sprawdzić, jak leki wpływają na pracę serca.

  Za pomocą tej drugiej metody można również przeprowadzić leczenie, identyfikując i eliminując, z pomocą EFI, ośrodki rozwoju arytmii.